Optreden hulpdiensten bij aanslagen

Vanwege de dreiging van (terroristische) aanslagen hebben de hulpverleningsdiensten zich voorbereid op hoe zij in dergelijke noodomstandigheden de (acute) hulpverlening willen aanpakken.

De GHOR heeft hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld, die zijn vastgelegd in een “Commanders Intent”. Deze Commanders Intent biedt houvast aan hulpverleners; zowel ter plaatse als in de ziekenhuizen. Het helpt hulpverleners om zo effectief mogelijk te handelen. Immers, bij een terroristische aanslag is de situatie geheel anders dan bij een ‘gewoon’ incident waar geen geweld aan te pas komt.

In geval van een aanslag is er kans op vervolgdreiging, ook voor de hulpverleners. Mogelijk zijn er nog explosieven of een schutter op de plaats incident aanwezig. Ook kan er sprake zijn van zeer veel slachtoffers die gelijktijdig hulp nodig hebben en gebouwen kunnen beschadigd zijn of op instorten staan. Ook voor wie dagelijks hulp verleent, zijn dit heel zware werkomstandigheden. 

De Kennemerlandse hulpdiensten zoals Ambulance en Brandweer hebben zich hier zo goed mogelijk op voorbereid door nieuwe materialen aan te schaffen en specifieke trainingen en oefeningen te doen. 

De uitgangspunten van het Commanders Intent worden onderschreven door het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. Ook zijn ze overgenomen door Ambulancezorg Nederland en Brandweer Nederland.

Delen