Beleidsdocumenten

Brandweer Kennemerland is onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland. Het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland is verantwoordelijk voor het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Wij willen graag bij de tijd blijven en actiever meewerken aan de landelijke beleidslijnen. Met dit beleidsplan laten we zien wat Brandweer Kennemerland de komende beleidsperiode wil bereiken en wat wij als onze opgaven voor de toekomst zien.

Bij dit beleidsplan hoort een samenvatting in beeld; daarin zie je in 1 oogopslag waar we voor staan en waar we voor gaan, met onze agenda voor de komende 4 jaar. Infographic Samen paraat brandweer Kennemerland 2019-2022

(brand)Veiligheid
De basis brandweerzorg is meer dan alleen snelle opkomsttijden. Het is een integrale aanpak van alle aspecten die te maken hebben met brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, voorlichting, snellere ontdekking van de brand (rookmelders) en zelfredzaamheid van burgers (vluchtplan) en bedrijven (bedrijfshulpverlening).

Brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurders, brandweer en burgers.

Meer informatie
Voor informatie kun je je richten tot brandweer Kennemerland via info@brandweerkennemerland.nl.

Delen