Brandveilig Leven

Onder (Brand)Veilig Leven vallen tal van activiteiten om de veiligheid van uw leefomgeving te vergroten. Dit kunnen verschillende initiatieven zijn die het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid vergroten, zoals voorlichting op scholen, huisbezoeken, rookmelderacties, horecabezoeken en brandveiligheidscontroles.

Samen met u zorgen we voor een veilige leefomgeving en stimuleren ieder om daaraan bij te dragen. We vertellen over ons vak en over incidenten zodat u begrijpt wat u zelf kunt doen. Zelfredzaamheid bevorderen zien we als cruciaal in de samenwerking met u.

Zorg

Ook gaan we de samenwerking met zorginstellingen aan, om het veiligheidsniveau te verhogen!

Algemene folders over Brandveiligheid

Onderwijs

Jong geleerd is oud gedaan. Wij borgen brandveilig leven in het onderwijs.
Wilt u een afspraak maken over voorlichting?

Delen