Adviseur risicobeheersing A (36 uur)

Heb jij kennis van risicobeheersing en fysieke veiligheid? Weet jij vanuit verbinding én met overtuiging te adviseren? Heb je repressieve ambities? Beschik je over een uitgebreid netwerk of ben je in staat die op te bouwen in het veiligheidsdomein van IJsselland? Misschien ben jij dan wel onze nieuwe adviseur risicobeheersing A.

Wij zijn Veiligheidsregio IJsselland. Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

We voorkomen en beperken risico's waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. We hebben op die manier alle experts in huis op het gebied van fysieke veiligheid.

Wat ga je doen?

Jouw kerntaak is het beoordelen van en adviseren over veiligheidsrisico’s. Dit kan zowel in de bestaande als in de zich ontwikkelende leefomgeving zijn. Je adviseert het bevoegd gezag (bijvoorbeeld gemeenten, omgevingsdienst of provincie) over de beheersbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid van mensen bij incidenten. Bouwplantoetsing is een wezenlijk onderdeel van je functie. Verder houd je toezicht op het naleven van gemaakte afspraken en wettelijke voorwaarden die aan het gebruik van bouwwerken zijn gesteld. Advisering over evenementen of toezicht op bestaande bouw kan een mogelijke specialisatie zijn.

Dit doe je door:

  • Deskundig en overtuigend adviseren over veiligheidsaspecten van nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen. Daarbij ben je je bewust van het belang én het risico van de ontwikkeling. Hierin kun jij de juiste afweging maken;
  • Bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsmaatregelen te beoordelen van complexe gebouwen in hun omgeving;
  • Gelijkwaardigheidsvoorstellen te beoordelen en hierover te adviseren, waarbij je in staat bent dit te vertalen naar maatwerkvoorschriften;
  • Proactief en risicogericht te adviseren met als doel bouwwerken en de omgeving nog veiliger te maken voor de inwoners.

Wat vragen we?

We vragen voor deze functie een hbo werk- en denkniveau en goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je beschikt bij voorkeur over het diploma Specialist Brandpreventie of een functiegerichte opleiding tot Specialist Risicobeheersing, of je bent bereid deze opleiding te gaan volgen. Je werkt zelfstandig en bent van nature een verbinder. Bij voorkeur heb je een uitgebreid netwerk binnen IJsselland op het gebied van veiligheid. Je vindt het leuk om proactief ondernemers en initiatiefnemers, gemeenten en overige partijen te benaderen en presentaties te geven, waarmee je invulling geeft aan ons kenniscentrum. Binnen onze organisatie onderhoud je goede contacten en zorg je voor een goede overdracht van informatie richting verschillende organisatieonderdelen.

Het spreekt je aan om in een ambitieuze omgeving te werken, waarbij het bij je past om resultaatgericht en planmatig te werken. Een repressieve rol is een pre.

Wat bieden we?

Veiligheidsregio IJsselland is een veelzijdige organisatie die zich kenmerkt door een informele en open sfeer gericht op samenwerken. Je levert een bijdrage aan een veilige samenleving. We werken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Wij bieden:

  • Een aanstelling in eerste instantie voor één jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband;
  • Een uitdagende functie als adviseur risicobeheersing A, waarin de doorontwikkeling van jou maar ook van het team Risicobeheersing centraal staat. Deze functie kan gecombineerd worden met een piketfunctie;
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden in een ruim dagvenster, uitgebreide scholingsmogelijkheden, sportfaciliteiten op de werkplek en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Jouw hoofdstuk bij de veiligheidsregio schrijf je zelf, er zijn namelijk volop mogelijkheden voor ontwikkeling van je talenten en persoonlijke groei. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé heel belangrijk, voorbeelden zijn betaald ouderschapsverlof, programma’s op het gebied van vitaliteit en gezondheid, bestedingsruimte in je verlof en toelagen op basis van een individueel keuzebudget.

De functie is ingedeeld als Medewerker Beleidsuitvoering II in het functieboek HR21 en gewaardeerd op schaal 9 (max € 4.048,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek). Voor een eventuele piketfunctie wordt een aanvullende piketvergoeding uitgekeerd.

Interesse?

Dan nodigen we je uit om vóór 3 september 2021 te solliciteren via sollicitatie@vrijsselland.nl onder vermelding van adviseur risicobeheersing A. We zijn benieuwd naar je motivatie. Je krijgt van ons een bevestiging en een privacy statement.

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Gerben Willighagen, teamleider risicobeheersing. Gerben is bereikbaar via g.willighagen@vrijsselland.nl of via 06 - 52345300. Kijk ook eens op www.vrijsselland.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Ook vragen we je, als je geselecteerd bent, een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Handig om te weten: de sollicitatiegesprekken plannen we op donderdag 9 september. Houd daar alvast rekening mee in je agenda.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Contact

Postadres
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
 
Algemeen telefoonnummer
088 119 7000
Geen spoed, wel brandweer
0900-0904
Voor de media
088 443 07 40
Whatsapp
Vragen over brandveiligheid in/om huis 06-25145093
Veiligheidsregio IJsselland
www.vrijsselland.nl

Delen