Watergordijn effectief bij grote branden

  • IJsselland
  • 08 mei 2018

Veiligheidsregio IJsselland is één van de weinige regio’s waar de brandweer de fire-defender inzet bij grote branden. Dit watergordijn is een hulpmiddel dat helpt om uitbreiding van branden te voorkomen. Tom Meijerink, teamleider Brandweerzorg, vertelt waarom de brandweer voor dit blusmiddel heeft gekozen en legt uit wat de voordelen hiervan zijn.

Brandweerdoctrine

“Ik ben voorzitter van de expertgroep Brand. Daarin hebben we ons intensief bezig gehouden met de invoering van de brandweerdoctrine. Aanleiding voor het opstellen van deze brandweerdoctrine was de grote brand bij een botenloods in De Punt in 2008. Tot dat moment hanteerden we altijd de tactiek om zo snel mogelijk het pand binnen te gaan ondanks het gevaar voor je eigen mensen.

In de brandweerdoctrine hebben we gekeken naar verschillende soorten branden. Wat is het meest veilig en effectief? We hebben ons afgevraagd in wat voor pand de brand woedt, wat voor soort brand het is en of we te maken hebben met wel en geen redzame mensen in het pand. Zo kwamen we uit op vier categorieën, inzetkwadranten, van soorten gebouwbranden.”

Nu bepaalt de brandweer de inzettactiek volgens deze kwadranten:

  • Offensieve binneninzet. Brandweermensen gaan het gebouw binnen om de brand direct te bestrijden en aanwezige mensen te redden.
  • Defensieve binneninzet. Brandweermensen bevinden zich in het gebouw in naastgelegen compartimenten en voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar andere ruimten.
  • Offensieve buiteninzet. Dat is van buitenaf, op veilige afstand de brand bestrijden.
  • Defensieve buiteninzet. Vanaf de buitenkant wordt uitbreiding van de brand naar naastgelegen objecten voorkomen.

Grote dozen brand
“Vooral voor de laatste variant had Brandweer IJsselland niet voldoende effectieve middelen,” licht Tom Meijerink toe. “Het gaat daarbij om zeer grote branden. Wij noemen het ook wel ‘grote dozen brand’. Fabriekshallen of grote bedrijfsloodsen die een enorme vuurzee kunnen veroorzaken. Ook grote partijen schroot of opslag van pallets kunnen een zeer grote brand teweegbrengen. Daarbij willen we uitbreiding en overslag van brand natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Dat is de reden waarom we de fire-defender hebben aangeschaft.”

De voordelen van het watergordijn
De fire-defender is een buizensysteem met gaatjes dat met 4000 liter water per minuut een waterscherm produceert van wel 50 meter lang en zo’n tien meter hoog. “We gebruiken dit blusmiddel nu een aantal jaren bij specifieke branden. We hebben de fire-defender ingezet bij brand op het terrein van een schroothandel, maar ook bij branden van een eco-woning en een fietsenzaak. Allemaal met het doel om uitbreiding van de brand te voorkomen. Dit watergordijn kan ook zijn dienst bewijzen in de binnenstad. In smalle steegjes waar je als brandweerman nauwelijks veilig je werk kunt doen, is dit systeem heel goed toepasbaar om omliggende gebouwen te besparen. Voor het koelen van tankwagens of andere objecten is dit watergordijn eveneens erg doelmatig.

Afhankelijk van plaats en situatie
Toch zet Brandweer IJsselland de fire-defender niet altijd en overal in. “Het watersysteem is bedoeld om uitbreiding van de brand te voorkomen, niet om te blussen. Als er geen aanleiding toe is, stellen we het niet op. Bovendien bepaalt de locatie van de brand en hoe de brand zich ontwikkelt het gebruik van de fire-defender. Onze fire-defender is gestationeerd in de brandweerkazerne Zwolle Zuid. Ook Deventer, Ommen en Genemuiden hebben dit systeem. Soms duurt het gewoon te lang om snel ter plekke te zijn. Hoewel we het systeem niet bijzonder vaak gebruiken, zijn onze ervaringen positief. Maar het verloop van een brand is slecht te voorspellen. Elke situatie is anders.”

Minder schade
De brandweeracademie, onderdeel van het Instituut voor Fysieke Veiligheid, heeft de fire-defender uitvoerig getest. Het onderzoek laat zien dat het schuin plaatsen van het waterscherm en het daarmee nat houden van de aangestraalde gevel vele malen effectiever is dan een waterscherm dat verticaal geplaatst is. De natgehouden gevel warmt nauwelijks op, waarbij is gebleken dat ook de schade van naastliggende panden aanmerkelijk minder is bij gebruik van een fire-defender. Door het koelen van de gevel is de water- en hitteschade van de aangrenzende gebouwen aanzienlijk te beperken. Dat is geluk bij een ongeluk en zo draagt de brandweer van Veiligheidsregio IJsselland bij aan een veilige omgeving.

 

 

 

 

Delen