Brandweer in Jip en Janneketaal

  • Kapelle
  • 19 mei 2017

In de Annie MG Schmidtweek delen wij graag het Jip en Jannekeverhaal ‘brandweertje spelen’. Eén van de vele verhalen die zij schreef. 

Het is niet het enige verhaal dat zij schreef waarin de brandweer voorkomt. Zo vertaalde Annie MG Schmidt in 1953 het boekje de Vijf brandweermannetjes. Het gouden boekje over de brand bij de familie Lutteput verscheen voor het eerst in 1949 in de Verenigde Staten.

Tips Tips

Brandwonden bij kinderen zijn vaak eenvoudig te voorkomen

  • Drink geen koffie, thee en andere hete dranken met een kind op schoot
  • Zet kopjes met hete dranken in het midden van de tafel, buiten het bereik van kinderen
  • Gebruik geen tafelkleedjes waar een kind aan kan trekken
  • Zet ook de waterkoker, theepot en koffiekan buiten het bereik van kinderen
  • Houd kinderen het liefst helemaal weg uit de keuken
  • Gebruik bij het koken zoveel mogelijk de achterste pitten van het fornuis
  • Draai tijdens het koken de stelen van de pannen zijwaarts
  • Let op de hete ovendeur

Delen