Safety class voor scholieren van het Pieter Zandt college

  • Kampen
  • 04 oktober 2018

Nick Krijn, stadsbrandwacht van de gemeente Kampen, heeft het initiatief genomen om een Safety Class te organiseren voor scholieren van het Pieter Zandt college in Kampen. Op 25 september en 2 oktober gingen de leerlingen al aan de slag. En met succes want de scholieren zijn erg enthousiast. Veiligheidsregio IJsselland organiseert de Safety Class samen met de politie en GGD. De komende vier weken zijn er verschillende lesdagen, waarin ongeveer 150 scholieren voorlichting krijgen om zo hun veiligheidsbewustzijn te vergroten. Alle lessen worden gegeven op de brandweerkazerne in Kampen.

Van pesten tot levensreddend handelen

De politie behandelt onder andere hoe de scholieren om kunnen gaan met internetpesten en cybercrime. Vanuit de brandweer wordt ingezet op het vergroten van de brandveiligheid in de omgeving van de scholieren en hoe ze veilig kunnen leven. Daarnaast krijgen de scholieren een cursus levensreddend handelen, waarbij ze onder andere leren reanimeren. GGD IJsselland behandelt een aantal onderwerpen die te maken hebben met de pubertijd en ze gaan ze in op het thema omgaan met discriminatie.

Pilot

De Safety Class werd dit jaar gestart als een pilot met het doel om te kijken of het concept in de toekomst breder binnen de regio IJsselland (gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Kampen, Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer) kan worden ingezet.

Delen