Advies aan huis over brandpreventie in binnenstad succes

  • Deventer
  • 16 januari 2018

De brandweer heeft het afgelopen jaar ruim vierhonderd bewoners van de binnenstad thuis advies gegeven over brandpreventie. Een mooi aantal. Nog mooier is dat bewoners in de binnenstad zich nu bewust zijn van risico’s die wonen in de binnenstad met zich mee brengen. En welke preventieve maatregelen zij zelf kunnen nemen.

Het adviesproject was een initiatief van gemeente en brandweer. Burgemeester Heidema: “Wonen in de historische binnenstad vraagt extra zorg van bewoners voor brandpreventie. Brand voorkomen en goede vluchtwegen zijn van levensbelang.”

In fases
De brandweer begon januari 2017 in het Bergkwartier. Daarna kwamen in fases de andere delen van de binnenstad aan bod. Via een huis-aan-huis aanbod konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een gratis advies op maat door brandweermannen en -vrouwen.

Concrete en uitvoerbare adviezen
De brandweer adviseerde onder andere over hoe je de kans op brand klein houdt. En hoe je in geval van brand de gevolgen kunt beperken. Met goed geplaatste, werkende rookmelders en vrije vluchtroutes bijvoorbeeld. En er was niet alleen aandacht voor brandveiligheid, maar ook voor de gevaren van koolmonoxide.

Rookmelders bewijzen hun meerwaarde
In elke woning is tenminste één (en soms meer) rookmelder en een vlucht-sleutelhanger achtergelaten. Dit betekent dat het centrum van Deventer zo’n 750 extra rookmelders heeft gekregen. Die hebben in enkele gevallen ook al daadwerkelijk bewoners gewaarschuwd en erger voorkomen. 

Delen