De organisatie

Brandweer IJsselland is onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland. Wij redden mens en dier, bestrijden brand en verlenen hulp bij ongevallen. Wij voeren de regie op de rampenbestrijding en zien  samen met andere hulpdiensten toe op uw veiligheid.

In ons gebied zijn zo’n 950 brandweermannen en –vrouwen actief. Een klein deel is beroeps, de overige 800 mensen zijn in dienst als vrijwilliger. In 90% van de gevallen rukken zij als eerste uit.  Voor de brandweer is het daarom belangrijk om steeds over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken.

Delen