Brandrisicoprofiel: startpunt voor risicobeheersing en Brandveilig leven

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises in de regio. Bewustwording en zelfredzaamheid zijn en blijven hierbij belangrijke thema's. Het brandrisicoprofiel beschrijft welke brandrisico’s er zijn, welke risico’s het zwaarst wegen en voor welke aanpak de brandweer daarom het beste kan kiezen. Om dit in kaart te brengen zijn de gebouwen in veiligheidsregio IJsselland geanalyseerd aan de hand van:

 1. de grootste effecten, waar is de grootste kans op slachtoffers bij een daadwerkelijke brand?
 2. de grootste risico's, waar is de kans op slachtoffers het grootst?*
 3. het grootste aantal branden, waar brandt het nu eigenlijk in de praktijk?

 * als ook gekeken wordt na het nalevingsgedrag

Delen