Regelgeving

Op deze pagina over regelgeving komen diverse onderdelen aan bod:

 • Gebruik beeldmerk Brandweer
 • Geautoriseerde gebruikers brandweerhuisstijl
 • Criteria voor overige brandweerorganisaties
 • Nadere voorwaarden voor bedrijven en organisaties
 • Artikel 25 van de Wet veiligheidsregio's
 • Hoofdstuk 7 Besluit veiligheidsregio's

Doelgroep

Het gebruik van de brandweerhuisstijl is uitsluitend voorbehouden aan de door het IFV benoemde doelgroep. Overige aanvragen zijn ter beoordeling van het IFV in samenspraak met de Raad van Brandweer Commandanten.

Gebruik beeldmerk

Het gebruiksrecht van het nieuwe beeldmerk voor de brandweer is voor de Europese Unie gedeponeerd om te waarborgen dat het beeldmerk correct, qua vormgeving en voor gewenste toepassingen, wordt gebruikt door en voor de Nederlandse Brandweer.

Omdat het beeldmerk wettelijk is beschermd dient voor het gebruik daarvan door derden, zelfs als de bestemming de brandweer is, toestemming te worden gevraagd aan de eigenaar van het beeldmerk (IFV). Om de diverse huisstijlonderdelen van de brandweer te mogen gebruiken voor ontwerp of productie kunt u een 'toestemming onder voorwaarden' aanvragen. Het instituut Fysieke Veiligheid zal uw aanvraag toetsen en controleren alvorens te reageren op uw aanvraag.

Overige organisaties en personen

 • De Raad Brandweercommandanten;
 • Het samenwerkingsverband 'Brandweer Nederland' onder leiding van de Raad Brandweercommandanten.

Overige organisaties en personen

 • De geüniformeerde brandweermedewerkers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • Het Instituut Fysieke Veiligheid;
 • De brandweerorganisaties op burgerluchtvaartterreinen als bedoeld in artikel 2 van de brandweerregeling burgerluchtvaartterreinen.
 • De brandweerorganisaties op een militair terrein;
 • Overige brandweerorganisaties die naar het oordeel van het betreffende Bestuur van de veiligheidsregio voldoen aan de criteria.

Overige organisaties en personen

 • Bedrijven die brandweermaterieel verhuren. Deze bedrijven dienen schriftelijk toestemming te hebben van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (of een door daardoor gemandateerde organisatie). Deze bedrijven mogen de brandweerhuisstijl alleen gebruiken op materieel dat ter beschikking gesteld wordt aan organisaties die tot de hierboven beschreven doelgroep van de brandweer behoren. In de schriftelijke toestemming worden nadere voorwaarden voor het gebruik opgenomen.

Overige organisaties en personen

 • Organisaties die opgericht zijn om het historisch erfgoed van de brandweer te beschermen. Bij landelijk werkende organisaties wordt de toestemming aan deze organisatie verleend door de het Ministerie van Veiligheid en Justitie (of een daardoor gemandateerde organisatie). Bij regionaal werkende organisatie wordt toestemming verleend door het bestuur van de betreffende veiligheidsregio. In de schriftelijke toestemming worden nadere voorwaarden voor het gebruik opgenomen.

Bijlage 2: Nadere voorwaarden voor ...

... het gebruik van de brandweerhuisstijl door bedrijven die brandweermaterieel verhuren of op een andere wijze ter beschikking stellen, en door bedrijven die brandweermaterieel produceren of verhandelen (niet limitatief).

Bijlage 3: Nadere voorwaarden voor ...

... het gebruik van de brandweerhuisstijl door organisaties die opgericht zijn om historisch erfgoed van de brandweer te beschermen (niet limitatief).

Delen