Quiz huisstijl

Vraag 1

Antwoord: 1 B Dit mouwembleem is auteursrechtelijk vastgelegd in het merkenregister.


Vraag 2

Antwoord: 2 C Het beeld- en woordbeeldmerk van de brandweer zijn vastgelegd in het merkenregister en uitgewerkt in het handboek huisstijl brandweer. Vervorming van het gedeponeerde beeldmerk is niet toegestaan.


Vraag 3

Antwoord: 3 C De rangonderscheidingstekens zijn Europees gedeponeerd en beschermd en vastgelegd in het draagvoorschrift Brandweer. Tevens kan misbruik vallen onder wetboek van strafrecht 196. Het rangonderscheidingsteken “algemene-/ aspirantfuncties” is alleen het brandweer beeldmerk, hier mogen geen toevoegingen op worden gedaan. De “Star of Life” (het ambulance-embleem) is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Ambulancezorg Nederland (AZN). Dit beeldmerk mag uitsluitend met toestemming van AZN worden gebruikt. De brandweer heeft hiervoor geen toestemming.


Vraag 400

Antwoord: 4 D De OOV-striping is eigendom van de Nederlandse Staat en vastgelegd in Staatscourant 156. Deze striping is beschreven dat deze uitsluitend bedoeld is voor motorvoertuigen van de Brandweer en uitsluitend na toestemming van het ministerie van V&J (voorheen BiZa). De Brandweer is een geautoriseerde gebruiker voor operationele voertuigen. Privé- of commerciële gebruik zijn niet toegestaan.


Vraag 5

Antwoord: 5 A In het draagvoorschrift Brandweer is vastgelegd “Het is, mede om fiscale redenen, niet toegestaan de kleding te dragen anders dan in werktijd of tijdens woon-werkverkeer. Het uniform mag niet gedragen worden tijdens het vervullen van werkzaamheden ten behoeve van eigen verdienste of voor derden.”


Vraag 6

Antwoord: 6 B,D en E Het gaat hier om een privé trui die niet op het brandweeruniform wordt gedragen en in vrije tijd. Dan mogen beschermde beeldmerken niet worden gebruikt. Het brandweerbeeldmerk en de Star of Life zijn beide beschermd en mogen dus niet voor privé- of commerciële doeleinde worden gebruikt. Het oude brandweer logo is niet meer beschermd en mag dus worden gebruikt.


Delen