Beeldmerk


Het symbool, met vlam en schild, vormt als beeldmerk de kern van de brandweerhuisstijl. 
De gouden gestileerde vlam maakt – in combinatie met de kleur – direct duidelijk dat dit het beeldmerk van de brandweer is.

Iedereen associeert de vlam met de belangrijke taak van de brandweer: het vuur bestrijden. Maar de vlam staat voor méér: waakzaamheid. En daarmee komt preventie goed in beeld. Het schild geeft aan dat de brandweer bescherming biedt bij dreigingen.

De drie elementen die samen het schild vormen benadrukken de bestrijding, hulpverlening en coördinatietaak bij rampen.

Beeldmark goud wit.png

Maatvoering beeldmerk

Grid, bounding-box en positionering

Het grid waarop het 100% brandweerbeeldmerk getekend is, bestaat uit units van 0,3 mm. Het beeldmerk is in een ‘bounding-box’ (19,2 x 19,2 mm) geplaatst die exact positioneren op basis van coördinaten mogelijk maakt en die bovendien de ‘minimale witruimte’ aangeeft.

Voor verticaal uitlijnen wordt de maat van 9,6 mm (het midden van het schild) aangehouden en voor horizontaal uitlijnen, met bijvoorbeeld typografie (bovenzijde kapitalen), de maat van 8,7 mm bij 100%. Bij plaatsing van het beeldmerk op 100% in bijvoorbeeld QuarkXPress in een illustratiekader (x=0 en y=0 ) ligt het 0-punt van de bounding-box van het beeldmerk exact op het nulpunt van dit illustratiekader.

Maatvoering beeldmerk.png

De vuistregel ‘twee van de drie’

Maximale herkenbaarheid van de brandweer is – zeker bij uitruksituaties’ – een absolute vereiste. Het beeldmerk moet dan ook altijd worden toegepast in combinatie met de kleur brandweerrood en/of het woordmerk BRANDWEER.

Witruimte

De minimale witruimte is de ruimte om het beeldmerk waarbinnen geen tekst mag worden geplaatst. Als het beeldmerk op fotobeeld of illustratie wordt geplaatst, mag binnen deze ruimte geen doortekening aanwezig zijn die conflicteert met een duidelijke weergave van het beeldmerk.

Let op! Bij gebruik van het beeldmerk is de vuistregel ‘twee van de drie’ van toepassing.

Beeldmerken goud.png

Beeldmerk goud

Deze verschijningsvorm van het beeldmerk is nummer één in rangorde, bestemd voor toepassing op een witte, brandweerrode ondergrond of een fotobeeld of illustratie (denk aan voldoende contrast). Voor specifieke uitingen, bijvoorbeeld op kleding, mag het beeldmerk goud op een zwarte- of blauwe ondergrond worden toegepast.
Zie links voor de voorbeelden.

Beeldmerk zwart

Deze verschijningsvorm van het beeldmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een witte of lichtgrijze (<= 30% zwart) ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.

Zie rechts voor het voorbeeld. 

BRW_zwart_groot.jpg
Beeldmerken wit zwart rood.png

Beeldmerk wit

Deze verschijningsvorm van het beeldmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een brandweerrode, donkergrijze (>=70% zwart) of zwarte ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.
Zie links voor de voorbeelden.

Beeldmerk goud met rode ondergrond

Het logo met de rode achtergrond is aangepast. Let er dus goed op dat het juiste logo wordt gebruikt.

Zie rechts voor het voorbeeld.

Schild-BRW-PN.jpg

Borduurdraad

De volgende draden behoort u te gebruiken voor het geborduurde beeldmerk:
Voor het gouden beeldmerk gebruikt u goudlurex- draad of goud/geel → geel 1771, voor de rode schaduw is dat rood nummer 1838.

Deze kleuren zijn gebaseerd op een Madeira kleurenkaart. Het borduurdraad van de reeds goedgekeurde producten is ook toegestaan. De kleuren die niet voldoen aan de bovengenoemde norm zijn niet toegestaan.

Delen