Beeld- en woordmerk


Op deze pagina komen de volgende huisstijlonderdelen aan bod:

Beeld-/woordmerk
Het beeld-/woordmerk (schild en de tekst BRANDWEER) kent verschillende verschijningsvormen (kleurstellingen), die afhankelijk van ontwerp, beschikbare kleuren en reproductietechniek toegepast kunnen worden.

Woordmerk
Het woordmerk kent twee verschijningsvormen (kleurstellingen) die afhankelijk van ontwerp, beschikbare kleuren en reproductietechniek toegepast kunnen worden.

Witruimte

De minimale witruimte is de ruimte om het beeldmerk waarbinnen geen tekst mag worden geplaatst. Als het beeldmerk op fotobeeld of illustratie wordt geplaatst, mag binnen deze ruimte geen doortekening aanwezig zijn die conflicteert met een duidelijke weergave van het beeldmerk.

Maatvoering beeld-/ woordmerk

Grid, bounding-box en positionering

Het grid waarop het 100% brandweer beeld-/woordmerk getekend is, bestaat uit units van 0,3 mm. Het beeldmerk is in een ‘bounding-box’ (19,2 x 85,2 mm) geplaatst die exact positioneren op basis van coördinaten mogelijk maakt en die bovendien de ‘minimale witruimte’ aangeeft. Voor verticaal uitlijnen wordt de maat van 9,6 mm (het midden van het schild) aangehouden en voor horizontaal uitlijnen, met bijvoorbeeld typografie (bovenzijde kapitalen), de maat van 8,7 mm bij 100%. Bij plaatsing van het beeld-/woordmerk op 100% in bijvoorbeeld QuarkXPress in een illustratiekader (x=0 en y=0 ) ligt het 0-punt van de bounding-box van het beeldmerk exact op het nulpunt van dit illustratiekader.

De afstand tussen het wapen en het woord BRANDWEER bij de hiernaast afgebeelde beeld-/woordmerken is de minimale afstand. Deze onderlinge afstand mag vergroot worden.

Maatvoering beeld:woordmerk 3.png
Beeldwoordmerk1.png
Beeldwoordmerk2.png

Beeld-/woordmerk goud/zwart of goud/wit

Deze verschijningsvorm van het beeld-/woordmerk is nummer één in rangorde, bestemd voor toepassing op een witte, brandweerrode ondergrond of een fotobeeld of illustratie.

Zie links voor de voorbeelden.

Beeld-/woordmerk zwart

Deze verschijningsvorm van het beeld-/woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een witte of lichtgrijze (<= 30% zwart) ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.

Zie rechts voor de voorbeelden.

Beeld:woordmerk zwart.png
Beeld:woordmerk wit.png
Beeld:woordmerk wit2.png (1)

Beeld-/woordmerk wit

Deze verschijningsvorm van het beeld-/woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een brandweerrode, donkergrijze (>=70% zwart) of zwarte ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.
Zie links voor de voorbeelden.

Maatvoering woordmerk

Grid, bounding-box en positionering

Het grid waarop het 100% brandweer woordmerk getekend is, bestaat uit units van 0,3 mm. Het beeldmerk is in een 'bounding-box’ (19,2 x 71,4 mm) geplaatst die exact positioneren op basis van coördinaten mogelijk maakt en die bovendien de ‘minimale witruimte’ aangeeft. Voor verticaal uitlijnen worden de maten van 5,4 mm en 66 mm aangehouden en voor horizontaal uitlijnen, met bijvoorbeeld typografie (bovenzijde kapitalen), de maat van 8,7 mm bij 100%. Bij plaatsing van het woordmerk op 100% in bijvoorbeeld QuarkXPress in een illustratiekader (x=0 en y=0) ligt het 0-punt van de bounding-box van het beeldmerk exact op het nulpunt van dit illustratiekader.

Maatvoering woordmerk 2.png

Woordmerk zwart

Deze verschijningsvorm van het woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een witte of lichtgrijze (<= 30% zwart) ondergrond of een fotobeeld of illustratie (denk aan voldoende contrast).

Zie rechts voor de voorbeelden.

Woordmerk zwart.png
Woordmerk wit2.png

Woordmerk wit

Deze verschijningsvorm van het woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een brandweerrode, donkergrijze (>=70% zwart) of zwarte ondergrond of een fotobeeld of illustratie (denk aan voldoende contrast).

Zie links voor de voorbeelden.

Delen