Elementen huisstijl


Op deze pagina komen de diverse huisstijlonderdelen aan bod: 

  • Beeldmerk
  • Beeld-/woordmerk
  • Kleuren
  • Typografie
  • Middelen
  • Basiselementen
  • Bestanden

Iedereen associeert de vlam met de belangrijke taak van de brandweer: het vuur bestrijden. Maar de vlam staat voor méér: waakzaamheid.

Basiselementen I.png

Basiselementen

De basiselementen van de brandweerhuisstijl zijn het beeldmerk, het woordmerk en de kleur brandweerrood (zie afbeelding links). Op iedere uiting dient het beeldmerk met één van de twee andere elementen te worden weergegeven (zie afbeelding rechts).

Basiselementen II.png

Bestanden

Professioneel gebruik
Deze bestanden zijn geschikt voor hoogwaardig drukwerk en andere toepassingen in een professionele grafische omgeving.

Kantooromgeving
Voor Microsoft Office toepassingen zoals Word en Excel, zijn de basiselementen ook te downloaden in een speciaal bestandsformaat. Deze bestanden zijn niet geschikt voor drukwerk en andere grafische toepassingen waar aan afbeeldingen hoge kwaliteitseisen worden gesteld. De afbeeldingen kunnen wel worden gebruikt voor printwerk in een kantooromgeving. 

Delen