Aanvragen en contact

Bij het aanbrengen van een huisstijl op een transportmiddel dient gebruik te worden gemaakt van een huisstijltekening. Huisstijltekeningen worden specifiek per stripingvariant, voertuigmerk, type en modeljaar vervaardigd. 

De tekeningen prevaleren te allen tijde boven het montagevoorschrift. Alle tekeningen die gemaakt worden zijn in ons archief ter beschikking. Dus ook voor oudere, niet meer leverbare voertuigen, zijn tekeningen beschikbaar.

Bestellen?

Voor het bestellen van diverse huisstijlartikelen en relatiegeschenken in de brandweerhuisstijl kun je terecht bij Brandweer Nederland. (bestellingen via onze exclusieve partner RGN)

Vragen?

Voor alle vragen over de brandweerhuisstijl kunt je per mail contact opnemen met team Striping & Huisstijlen huisstijl@ifv.nl

De brandweer is een dynamische organisatie. De brandweerhuisstijl speelt hierop in en biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe producten?

Vragen, wensen en suggesties uit het brandweerveld kunnen leiden tot het ontwikkelen van nieuwe producten. Zodra deze zijn ontwikkeld, vindt u ze op de site. Via het nieuwsgedeelte wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

Colofon en disclaimer


Disclaimer

Instituut Fysieke Veiligheid, hierna te noemen IFV, verleent u hierbij toegang tot www.brandweer.nl/huisstijl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

IFV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

IFV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het IFV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid die in deze website zou kunnen voorkomen.

De gebruikte voorschriften kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IFV. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IFV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Coördinatie en beheer

Instituut Fysieke Veiligheid
Facilitair Dienstencentrum
www.ifv.nl

Productgroepbeheerder striping en huisstijlen
Dhr. P. (Patrick) A. Nijman
Tel.nr.: 06-53353571
Mail: patrick.nijman@ifv.nl

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en haar onderdelen liggen bij IFV. Het IFV beheert en handhaaft ook de intellectuele eigendommen, welke voorkomen op de website, voorschriften en tekeningen, van de Nederlandse Staat. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IFV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich te vergewissen dat hij/zij de juiste versie van de voorschriften in het bezit heeft.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Delen