Officier van Dienst Brandweer (OvD)

(beroeps en kantoor, vrijwilligers en externe kandidaten)

Voor de sector Brandweerzorg, van de Veiligheidsregio Hollands Midden, zoeken wij kandidaten die gekwalificeerd zijn of zich willen kwalificeren om op een deskundige, behulpzame en daadkrachtige wijze invulling te geven aan de piketfunctie

Officier van Dienst Brandweer (OvD)

voor Gouda e.o., Duin en Bollenstreek, Rijnstreek, Leiden e.o., Krimpenerwaard

Inleiding

Het is de verwachting dat binnen nu en drie jaar in de bovengenoemde piketgebieden vacatures gaan ontstaan. Om er voor te zorgen dat we op zo’n moment beschikken over een goed opgeleide en getrainde Officier van Dienst, werven we nu al kandidaten.

Als iemand dan geselecteerd wordt en is opgeleid, zal hij of zij vanaf dat moment worden meegenomen in het oefenprogramma voor de Officier van Dienst. Als er in het bewuste piketgebied een piketplaats vrijvalt, zal hij of zij definitief instromen.

Werkomgeving

Onder verantwoording van: Tjeerd Neumann, sectordirecteur Brandweerzorg.

Coördinator: Kees van Nierop, vakspecialist Plannen Procedure en Ontwikkeling, sector Brandweerzorg.

Doel van de functie

Geeft leiding aan brandweereenheden binnen het inzetvak bij de bestrijding van het incident.

Taken van een Officier van Dienst (zie bijlage 1)

 • zorgt voor de uitvoering van de (basis)brandweerzorg handelend met multidisciplinaire blik;
 • is als eerst leidinggevende officier ter plaatse verantwoordelijk voor de inzet van maximaal vier blusvoertuigen en eventueel daaraan gekoppelde specialistische voertuigen;
 • stemt brandweeroptreden af met specialisten ter plaatse en tijdens grootschalig brandweeroptreden(multidisciplinaire processen);
 • is verantwoordelijk voor het brandweeroptreden bij een incident indien hij/zij de hoogst leidinggevende van de brandweer ter plaatse is;
 • schaalt op naar GRIP indien opschaling van coördinatie nodig is;
 • stemt brandweeroptreden af met HOvD ter plaatse en geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken;
 • stemt in de koude situatie dekkingsvraagstukken in het eigen inzetgebied af met de HOvD.

Wij vragen

 • HBO denk- en werkniveau;
 • brandweerfunctionaris minimaal in bezit van diploma AHBM met de module repressie of het diploma OvD en diploma brandweerchauffeur;
 • medisch goedgekeurd voor het dragen van ademlucht;
 • grondige kennis hebben van de processen van de brandweer, met kennis van de processen van de partners op hoofdlijnen;
 • inzicht hebben in de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de partners;
 • kunnen werken met de beschikbare (technische) hulpmiddelen die in het piketvoertuig liggen;
 • kennis hebben van en toe kunnen passen van geldende plannen; procedures en draaiboeken;
 • vanwege een opkomsttijd van maximaal 15 minuten, is wonen én werken in het inzetgebied een vereiste.

Wij bieden

Een aanwijzing als Officier van Dienst. De maandelijkse vergoeding gebaseerd op een 4-manspiket bedraagt € 577,00 bruto per maand.

Opleiding

De opleiding tot OvD duurt negen maanden en start in week 36. De opleiding is gedurende meerdere weken verspreid over het jaar.

Competenties (zie bijlage 2)

Kerncompetenties:

Resultaatgericht (niveau 1)

Onafhankelijk (niveau 2)

Stressbestendig (niveau 3)

Flexibel (niveau 3)

Leren en reflecteren (niveau 3)

Functiespecifieke competenties:

Analyseren (niveau 2)

Plannen, organiseren en coördineren (niveau 3)

Probleem oplossen (niveau 2)

Communiceren (niveau 2)

Daadkracht (niveau 3)

Inleven (niveau 2)

Leiderschap (niveau 2)

Samenwerken (niveau 3)

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met de Kees van Nierop, Piketcoördinator op telefoonnummer 06-17816964 of per mail: kees.van.nierop@brandweer.vrhm.nl

Solliciteren

Je sollicitatie (CV en motivatiebrief) kan je tot uiterlijk 21 februari 2020 mailen aan personeel@brandweer.vrhm.nl onder vermelding van: 2020-06 Officier van Dienst. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 tot 12 maart 2020.

Een assessment zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Leiden-Zuid
Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
088-2465000

Delen