Uitreiking STOOM-Awards 2016

  • Leiden
  • 10 maart 2017

Stichting De Binnenvest en Portaal Vastgoed hebben op dinsdag 7 maart 2017 de STOOM-Awards 2016 uitgereikt gekregen. Beide organisaties zijn beloond vanwege de goede samenwerking met alle betrokken partijen, de investering in de nieuwe melders en het feit dat het aantal loze meldingen flink is afgenomen.

Het uitreiken van deze Awards heeft plaatsgevonden op dinsdag 7 maart 2017. Namens Brandweer Hollands Midden hebben Peter Dompeling, Jan Lantrok, Peter Kompeer en Sting Daniëls een bezoek gebracht aan de twee organisaties om de STOOM (Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen)-Awards te overhandigen. Om te beginnen zijn, onder het genot van een kop koffie en een stuk taart, de inspanningen, aanpassingen en resultaten van het afgelopen jaar besproken. Hierna zijn de Awards aan Stichting De Binnenvest en Portaal Vastgoed uitgereikt.

Eén van de objecten waar deze aanpak in 2016 zijn vruchten heeft af geworpen is de Nieuwe Energie in Leiden. Door de inspanningen van zowel Stichting De Binnenvest, Portaal Vastgoed als Brandweer Hollands Midden zijn de loze meldingen terug gedrongen van 25 meldingen in 2015 naar 13 meldingen, waarvan 11 alarmeringen in 2016. Hiermee is een daling van 48% in meldingen en 56% in alarmeringen gerealiseerd.

In 2015 werden 21 van de 25 meldingen vanuit de Nieuwe Energie veroorzaakt door roken. In reactie hierop hebben De Binnenvest en Portaal Vastgoed verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn de rookmelders op de kamers vervangen door multisensormelders, waardoor zij niet langer door slechts sigarettenrook worden getriggerd. Daarnaast heeft Portaal Vastgoed energie gestoken in het verhogen van het bewustzijn van haar medewerkers. Ten slotte is er in samenwerking met de brandweer een vertraging op de doormelding gerealiseerd, waardoor de interne organisatie de mogelijkheid heeft om brandmeldingen eerst intern te verifiëren alvorens de brandweer te alarmeren.

Vanwege het feit dat de reductie in loze brandmeldingen voornamelijk is veroorzaakt door het tegen gaan van roken onder de melder, is Stichting De Binnenvest, de gebruiker van het pand, bekroond met de gouden asbak.

Als beheerder van het pand draagt Portaal Vastgoed zorg voor de communicatie binnen het pand (o.a. door het faciliteren van een receptie). Tijdens alarmeringen zijn zij dan ook verantwoordelijk voor een deel van de alarmopvolging en de communicatie met de gebruiker. Om deze reden hebben zij de gouden telefoonhoorn in ontvangst mogen nemen.

Beide organisaties waren ontzettend trots om al deze gouden Awards in ontvangst te mogen nemen en gaan 2017 positief in met de verwachting dat de loze meldingen nog meer zullen afnemen.

 

 

Delen