Systeemtest Volta in Veiligheidsregio Hollands Midden

  • Leiden
  • 20 januari 2017
In de eerste twee weken van februari (30 januari - 12 februari) wordt de wettelijk verplichte systeemtest gehouden in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De test heeft de naam Volta gekregen. Ergens in deze twee weken worden diverse onderdelen van de crisisorganisatie gealarmeerd voor een fictieve calamiteit.
Bij de systeemtest worden de Gemeenschappelijke Meldkamer, het Commando Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Beleidsteam van de gemeente waar de calamiteit is, het Regionaal Beleidsteam (als meerdere gemeenten worden getroffen door de calamiteit) en het gemeentelijke team bevolkingszorg (TBZ) gealarmeerd. Met behulp van tegenspel zullen deze delen van de crisisorganisatie de fictieve calamiteit moeten bestrijden.
Bij de systeemtest worden alarmering en opkomst, opschaling naar een hoger incidentniveau (GRIP), informatiemanagement (hoe wordt informatie gedeeld tussen de diverse onderdelen van de crisisorganisatie) en leiding en coördinatie getest.
De resultaten van de systeemtest worden gebruikt om verbeteringen in de crisisorganisatie door te voeren.Omdat ook alarmering en opkomst een belangrijke graadmeter is in de test, worden tijdstip en plaats van de calamiteit niet van te voren bekend gemaakt.
Bij de test zullen geen politie-, ambulance- of brandweereenheden worden ingezet.

Delen