Hans Zuidijk voorgedragen als nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer Hollands Midden

  • Leiden
  • 03 mei 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de heer J.J. (Hans) Zuidijk voorgedragen als nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer per 1 augustus a.s. De formele besluitvorming over zijn benoeming vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 29 juni a.s. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op de voorgenomen benoeming.

 De heer Zuidijk (50 jaar) vervult sinds de start van de Veiligheidsregio / Brandweer Hollands Midden in 2011 de functie van directeur Concernstaf / plaatsvervangend regionaal commandant. Voor de regionalisering van de brandweer in 2011 was hij commandant van de brandweer in Alphen aan den Rijn. Daarvoor was hij ondercommandant van de brandweer in Delft. Zijn carrière bij de brandweer is hij begonnen als vrijwilliger in Goes.

Het Dagelijks Bestuur ziet de heer Zuidijk als een verbindend en inspirerend boegbeeld, die in staat is om richting en sturing te geven aan de doorontwikkeling van het brandweerkorps en het uitbouwen van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie in de komende jaren.

De heer Zuidijk is de beoogd opvolger van de heer Meijer, die per 1 augustus a.s. met functioneel leeftijdsontslag gaat.

Delen