Rechtspositie

Vrijwilligers bij Brandweer Haaglanden worden formeel benoemd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), in beginsel voor de duur van twee jaar. Na het behalen van de opleiding Manschap-A en goed functioneren, kan een vaste aanstelling worden verleend. Leden van de jeugdbrandweer kunnen na hun 18e verjaardag bij gebleken geschiktheid en vacatureruimte doorstromen naar het korps in hun woon- en/of werkomgeving.

De rechten en plichten van de vrijwilligers zijn vastgelegd in hoofdstuk 19 van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRH (Rechtspositie vrijwilligers). 

Benoemingsvereisten zijn o.a.:

 • je bent ten minste 18 jaar;
 • je bent langer dan 1.65m;
 • je bent in het bezit van een diploma VMBO;
 • je ben in het bezit van een zwemdiploma;
 • je bent in het bezit van een geldig ID en/of paspoort;
 • je hebt een sterk verantwoordelijks gevoel;
 • je kunt goed in een team werken;
 • je hebt een goede lichamelijke- en fysieke conditie.  

Je overlegt een verklaring omtrent gedrag (formulier krijg je van de VRH).

Vergoeding en verzekering
Je ontvangt per jaar een vaste vergoeding. Daarnaast ontvang je een uurbedrag voor oefeningen, opleidingen en feitelijke inzetten (uitrukken). Uiteraard ben je tijdens je werk bij de brandweer volledig verzekerd. Zo is er gezorgd voor een:

 • eigendommenverzekering;
 • molest en terrorismeverzekering;
 • ongevallenverzekering;
 • blijvende en een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • overlijdensrisicoverzekering.

Delen