Functieprofielen Brandweer Haaglanden

Brandweer Haaglanden kent verschillende dienstmodellen in de operationele dienst.

Brandweervrijwilliger

Vrije instroom

De vrijwilligers vrije instroom worden gealarmeerd om vanuit hun verblijfsplaats (bijvoorbeeld huis of werklocatie) op te komen naar de kazerne. Van daaruit wordt uitgerukt naar het incident. Omdat er binnen acht minuten na alarmering hulp geboden dient te worden, is dat  alleen mogelijk als je in de directe omgeving van de kazerne woont en/of werkt. De werkwijze geldt voor de kazernes in het Westland en in Midden-Delfland.

Consignatiedienst

De vrijwilligers in consignatiedienst (in de buurt van de kazerne blijven) worden -volgens rooster- gealarmeerd om vanuit hun verblijfsplaats op te komen naar de kazerne. Van daaruit wordt uitgerukt naar het incident. Je bent verplicht om hieraan gehoor te geven. Dit geldt voor de kazerne Wassenaar. Hierbij is de afspraak dat je binnen een straal van 1,5 van de kazerne af kunt wonen.

Beroepsbrandweer

Beroepsmedewerkers van Brandweer Haaglanden werken in 24-uursdienst. Op dit moment zijn we niet op zoek naar beroeps brandweermannen en -vrouwen.

Delen