Adviseur veiligheidsbeambte wegtunnels gemeente Den Haag

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio Haaglanden. Brandweer Haaglanden, de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) werken samen met een groot aantal veiligheidspartners. Niet alleen om samen goed voorbereid te zijn op incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. We treffen ook maatregelen om incidenten te voorkomen. Het verzorgingsgebied van de VRH is met ruim 1 miljoen inwoners één van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland. Onze organisatie is volop in beweging, wat mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg. Daar staan we voor. En daar hebben we jouw vakmanschap bij nodig!

Adviseur veiligheidsbeambte wegtunnels gemeente Den Haag (1 FTE)
(generieke functie Medewerker ontwikkeling II)

Omschrijving functie

De adviseur veiligheidsbeambte voert, namens en onder verantwoordelijkheid van de tunnelveiligheidsbeambte, de feitelijke werkzaamheden uit die voortvloeien uit de wet- en regelgeving én de werkafspraken die met de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Den Haag zijn gemaakt.

Jij bent actief betrokken bij het gehele proces om de veiligheid van zowel bestaande als nieuwe wegtunnels van de gemeente Den Haag te borgen. Dit doe jij op basis van art 5.3 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Dit artikel stelt dat er één veiligheidsbeambte is die namens de tunnelbeheerder alle veiligheidsmaatregelen en –voorzieningen coördineert. Het inhoudelijk en advies technisch ondersteunen van de ze functionaris is dus een hele verantwoordelijkheid, die jij onafhankelijk invult ten opzichte van de partijen waar je mee samenwerkt, inclusief de VRH.

Je adviseert namens de tunnelveiligheidsbeambte rechtstreeks aan de tunnelbeheerder over de nodige maatregelen om de veiligheid van de gemeentelijke wegtunnels in Den Haag te borgen en/of te verbeteren. In bijzondere gevallen kan het zijn dat jouw advies (ook) bedoeld is voor andere partijen, zoals de hulpdiensten of het college van burgemeester en wethouders.

Plaats in de organisatie

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn formeel onderdeel van de tunnelbeheerorganisatie en jouw werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking met de uitvoerend tunnelbeheerder(s) van de gemeente Den Haag. Om de onafhankelijke rol van de tunnelveiligheidsbeambte te benadrukken, zijn deze werkzaamheden bij de veiligheidsregio Haaglanden belegd. Jouw advies is daarom volledig onafhankelijk van de brandweer, GHOR, Politie én de gemeente. Vanzelfsprekend kom je elkaar wel regelmatig tegen en kan je zowel dezelfde als tegengestelde belangen hebben.

Jij wordt functioneel aangestuurd door de tunnelveiligheidsbeambte. Inhoudelijke zaken stem je dus ook rechtstreeks met elkaar af. Het teamhoofd Omgevingsveiligheid beheert jouw personeelszaken zoals verlofaanvragen en dergelijke. Je dagelijkse werkzaamheden voer je uit binnen het team Omgevingsveiligheid.

Hoofdtaken

 • Bepalen en beoordelen van het actuele veiligheidsniveau van de wegtunnels in beheer bij de gemeente Den Haag, onder andere door de aanwezigheid bij onderhoud;
 • Adviseren van de tunnelveiligheidsbeambte over het actuele veiligheidsniveau van betreffende wegtunnels, inclusief de (acute) maatregelen moeten worden getroffen om het veiligheidsniveau te herstellen, verbeteren en te borgen;
 • Het ondersteunen van de tunnelbeheerder bij het treffen van veiligheidsmaatregelen door:
  • Deel te nemen aan, direct of indirect, overleggen, werkgroepen of projecten op het gebied van tunnelveiligheid bij nieuwbouw en bestaande tunnels
  • Proactief te adviseren op het te behouden of te realiseren veiligheidsniveau
  • Feedback te geven op activiteiten die door of namens de tunnelbeheerder worden uitgevoerd;
 • Je houdt tevens toezicht op de geoefendheid van de tunnelmedewerkers en hulpdiensten door toe te zien op een passende opleiding, training en oefen traject;
 • Het verzamelen en verspreiden van kennis over tunnelveiligheid en (juridische) ontwikkelingen op het gebied van tunnelveiligheid. Zowel binnen de VRH, de gemeente als bij derden;
 • Onderhouden van goede collegiale contacten met de hulpdiensten om te komen tot goede werkafspraken en het borgen van een veilig optreden bij incidenten;
 • In voorkomende gevallen significante tunnelincidenten multidisciplinair te evalueren om hieruit leerpunten en verbetervoorstellen te verkrijgen;
 • Jaarlijks namens de tunnelveiligheidsbeambte te rapporteren over de tunnelveiligheid van de Haagse wegtunnels aan de tunnelbeheerder en het bevoegd gezag van de gemeente Den Haag ;
 • Deelname aan overleggen van het Netwerk Veiligheidsbeambten Wegtunnels Nederland, Platform Niet Rijkstunnels (PNRT) én aan de werkgroep van veiligheidsbeambten in Europa als onderdeel van ITA-COSUF (AG4).

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO-niveau (240-ECTS) bij voorkeur met als aandachtsgebied techniek of veiligheid;
 • 3-5 jaar ervaring binnen een (technisch) bestuurlijke omgeving;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal is gezien de adviescomponent een vereiste;
 • Gezien het maatschappelijk belang en het speelveld is politiek-bestuurlijke sensitiviteit belangrijk;
 • Aantoonbare affiniteit met technische installaties en processen is een pré;
 • Gezien de specialistische regelgeving rondom tunnels is ervaring met de interpretatie van wetgeving een pré;
 • Kennis van tunnelveiligheid, risicobeheersing en de werkzaamheden van de hulpdiensten is een pré.

Persoonlijke kenmerken

 • Zelfstandig en onafhankelijk werken en denken
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Brede interesse op het gebied van veiligheid
 • Omgevingssensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Netwerker en verbinder

Salaris

De VRH biedt een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, welke bij voldoende en volledig functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling. Afhankelijk van de ervaring en kennis bedraagt het salaris minimaal   € 2914,- ( schaal 10) en maximaal € 5067,- (schaal 11) bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Daarnaast  heb je de beschikking over 17,05% Individueel Keuze Budget welke je flexibel kan gebruiken voor bijvoorbeeld extra verlof, de aanschaf van een fiets of sportabonnement.

Solliciteren

Interesse in de functie? Solliciteer dan op deze functie, voorzien van een cv en een motivatiebrief. De vacature staat open totdat wij de geschikte kandidaat hebben gevonden.

Procedure

De selectieprocedure bestaat -naast een briefselectie- uit een gesprek met een selectiecommissie plaatsvinden. Mogelijk is een assessment onderdeel van de selectie.

Vragen over de functie-inhoud?

Eerst meer weten? Praat dan eens met Martin Evers, Tunnelveiligheidsbeambte, bereikbaar op 06 5578 1004 of  Inez Rijnhart, teamhoofd Omgevingsveiligheid, bereikbaar op 06 2708 3049.

Vragen over de procedure?

Neem contact op met Joke Olie, HR-adviseur, via 06-15055946 of joke.olie@vrh.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel voor interne als externe kandidaten opengesteld. Interne
medewerkers krijgen bij gebleken geschiktheid echter voorrang in de procedure. Een
(ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor indiensttreding wordt er een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
Wij streven ernaar de samenleving te weerspiegelen in ons personeelsbestand. Bij ons werken dan
ook mensen met verschillende kwaliteiten en achtergronden. Voor ons is het belangrijk om een
diverse en inclusieve organisatie te zijn. Zo kunnen we zo goed mogelijk inspelen op kansen en
ontwikkelingen in onze omgeving.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Den Haag-Loosduinen
Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
088-8868000

Delen