Veel incidenten door eerste najaarsstorm

 • Haaglanden
 • 13 september 2017

Op woensdagochtend 13 september 2017 trok een zware storm over de het land. Tussen 6:30 en 15:00 uur kwam de brandweer bij meer dan 150 incidenten ter plaatse. Het was daarmee een zeer drukke dag voor de hulpdiensten. In nagenoeg alle gevallen betrof het stormschade. Omgevallen bomen, afgerukte takken of weggewaaide gevelplaten. In de meeste gevallen relatief kleine incidenten, waar binnen korte tijd weer voor een veilige situatie gezorgd kon worden. Het zwaartepunt van de incidenten lag in Den Haag en dan met name in de wijken aan de kust.

Opvallende incidenten
In de ochtendspits viel een boom over meerdere rijbanen van de A13 richting Delft, hierbij werd een auto geraakt. Ook viel er een boom om op het terrein van Partycentrum Madestein in Den Haag. Deze boom kwam op een woning terecht. De bewoners kwamen met de schrik vrij. Aan de Melis Stokelaan in Den Haag raakte de bovenleiding van de tram beschadigd door een omgevallen boom. De internationale school aan de Wijndaelerduin in Den Haag werd ontruimd nadat er door een omvallende boom mogelijk een gasleiding was beschadigd. Gelukkig bleek er geen gas te zijn vrijgekomen.

Bellen met beleid
Al in het begin van de ochtend heeft de brandweer gevraagd om te bellen met beleid. Bij een storm als deze komen er tientallen telefoontjes binnen bij de meldkamer. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer maken op basis van de melding een inschatting van het risico.

Goed voorbereid
De storm van vanochtend werd reeds voorspeld door het KNMI. Daarop heeft de brandweer direct maatregelen getroffen. Zo zijn geplande oefeningen afgelast en zijn extra vrijwilligers ter ondersteuning gevraagd. Op deze manier was er extra capaciteit beschikbaar en kon het grote aantal incidenten binnen korte tijd verwerkt worden. Ook zijn de gemeenten gevraagd zich voor te bereiden op grote aantallen stormklussen die geen direct gevaar opleverden, maar wel aangepakt moesten worden.

Stormschade

Bel alarmnummer 112 Bel alarmnummer 112

Acuut gevaar

Is er sprake van acuut gevaar voor mens en dier, bel dan de brandweer via 112.

Voorbeelden acuut gevaar:

 • Instortingsgevaar
 • Losgeraakte dakpannen of gevelplaten
 • Boom dreigt over openbare weg te vallen
Bel je gemeente Bel je gemeente

Geen acuut gevaar

Is er geen sprake van acuut gevaar, bel dan de gemeente wanneer het gaat om schade aan de openbare ruimte.

Voorbeelden niet acuut gevaar:

 • Omgevallen boom in de berm
 • De boom ligt niet op doorgaande weg
Eigen handelen Eigen handelen

Geen acuut gevaar

Is er geen acuut gevaar en schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.

Voorbeelden eigen handelen:

 • Omgevallen boom in je tuin

 

Waterschade

Bel alarmnummer 112 Bel alarmnummer 112

Acuut gevaar

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 112.

Voorbeeld acuut gevaar:

 • Er is risico op kortsluiting of brand
 • Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen
Bel je gemeente Bel je gemeente

Geen acuut gevaar

Als je woning of bedrijf blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering in de openbare ruimte, bel dan je gemeente.

Voorbeelden geen acuut gevaar:

 • Losliggende putdeksels
 • Verstopte riolering of afwatering
Eigen handelen Eigen handelen

Geen acuut gevaar

Is er geen acuut gevaar en schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.

Voorbeelden eigen handelen:

 • Schakel gas en elektriciteit uit
 • Maak de ruimten droog

Nadere informatie over dit bericht

Naam woordvoerder: Tom Kievit
Telefoon: 06-55301656
 
Zeven dagen per week, 24 uur per dag, staat de VRH paraat voor de veiligheid van de burgers.
Brandweer Haaglanden, de MKA (Meldkamer Ambulancezorg)  en GHOR  werken multidisciplinair samen met de negen gemeenten uit de regio: niet alleen om samen op te kunnen treden als het nodig is, maar ook om samen de voorbereidingen te treffen om rampen of grote incidenten te voorkomen én te bestrijden.

Delen