Ondertekening convenant VRH en VRR

  • Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond
  • 08 augustus 2018

Esther Lieben (Commandant Brandweer Haaglanden) en Jolanda Trijselaar (Directeur brandweer VRR) tekenden vandaag het convenant interregionale samenwerking. Door deze samenwerking aan te gaan, zijn gemeente- en regiogrenzen geen belemmering meer en kunnen we de snelste hulp aan de burger leveren. Sinds 2015 waren de grenzen tussen de regio's al operationeel en samenwerking was door de jaren heen al vanzelfsprekend, maar vandaag werd het officieel vastgelegd en werd er stilgestaan bij de goede samenwerking. Esther Lieben over het convenant: “Alles begint met goede ideeën. Is het niet vanzelfsprekend dat het voertuig dat het dichtst bij is het snelste is? Fijn dat deze samenwerking in 2018 gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk draait het om het belang van de burger en voor de burger geldt: rood = rood. Als er maar zo snel mogelijk hulp verleend kan worden, want uiteindelijk gaat het erom dat de burger zo snel mogelijk geholpen wordt.” 

Yolanda Trijselaar (VRR) over het convenant: “Bij dit moment mag zeker stilgestaan worden. Fantastisch dat het zo kan! Het leuke is dat we eindelijk zo ver zijn dat het vastgelegd wordt, maar de samenwerking al als vanzelfsprekend is. Fijn om een goede buur te hebben, want een goede buur is zoals het gezegde beter dan een verre vriend

Hoe het begon..
In een ver verleden was er tussen regio Haaglanden en Rotterdam Rijnmond een convenant op gemeentelijk niveau. Het redvoertuig uit Maasluis rukte dan bijvoorbeeld uit naar Maasland of de WO Schiedam rukte uit naar Maasland. Toen de eerste samenwerking tussen Haaglanden en Hoek van Holland van kracht werd was Esther Lieben nog commandant Waterweg. Later is daar nog Maassluis bijgekomen. Vanaf Juli 2015 zijn er volledig operationele grenzen en is ook het alarmeren van eenheden uit andere regio's mogelijk. Inmiddels zijn er al 215 incidenten in Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, waarbij eenheden van Haaglanden ter plaatse zijn geweest. Het grootste gedeelte van deze inzetten kwam door de invoering van operationele grenzen, een klein gedeelte hiervan was bestond uit de normale bijstand. De VRR is sinds dien al 141 keer in Haaglanden ter plaatse geweest.

Delen