Meetplanleider (CVE)

Wij zoeken een Meetplanleider (CVE)
(Piketrol binnen de crisisorganisatie)

Wat ga je doen?

De Meetplanleider is specialist op het gebied van grootschalige ongevallen met gevaarlijke stoffen, in het bijzonder ten aanzien van de te treffen maatregelen voor de bescherming van mens, dier en milieu in het effectgebied. De Meetplanleider is verantwoordelijk voor de leiding aan verkenningseenheden in het veld en adviseur van de eenheden die in het effectgebied opereren. De Meetplanleider fungeert als sparringpartner voor de HOVD/AGS.


De ideale achtergrond

 • Je bent in het bezit van een HBO diploma.
 • In het bezit van het diploma Meetplanleider of bereidheid hebben om dit te behalen.
 • In het bezit van het diploma stralingsdeskundige 5b of bereidheid deze te behalen.
 • Grondige kennis van de ondersteunende systemen, zoals WAS, het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR), e.a.
 • Houdt vakbekwaamheid op peil door deelname aan oefeningen, bijscholingen, trainingen, etc.
 • Grondige kennis van en ervaring met operationele werkzaamheden binnen de brandweerorganisatie, crisismanagement en van regionale afspraken.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Rijbewijs B.
 • Diploma brandweerchauffeur of bereidheid hebben om dit te behalen.
 • Paraatheid: is beschikbaar en reageert conform de gezamenlijke regionale afspraken.
 • De reistijd tussen je woonplaats en de MKNN in Drachten is één van de selectiecriteria

Veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Drenthe geven gezamenlijk invulling aan een operationele Meetplanorganisatie Noord Nederland. Hiervoor wordt een piket samengesteld, bestaande uit vier tot vijf personen, die bij toerbeurt een week piketdienst draaien. Veiligheidsregio Groningen is de beheerder van dit piket. Voor deze boeiende en uitdagende piketrol hebben we binnen nu en 1,5 jaar 2 plekken beschikbaar als Meetplanleider voor de Meetplanorganisatie Noord-Nederland. Landelijk zijn er ontwikkeling ten aanzien van de herijking van deze piketfunctie binnen de rampbestrijdingsorganisatie. Dit kan inhouden dat de huidige functie eventueel uitgebreid zal worden met een taak als Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) in het veld of AGS in het Operationeel Team (OT).

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.veiligheidsregiogroningen.nl.

Wat bieden wij?

Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor elkaar. We vertrouwen op jouw vakmanschap en leggen de verantwoordelijkheid daarmee laag in de organisatie. Wij vinden het belangrijk dat je jezelf verder kunt ontwikkelen. Jouw ideeën doen ertoe! Verder bieden wij de mogelijkheid om je werktijden flexibel in te delen. Voor medewerkers en vrijwilligers van Veiligheidsregio Groningen gelden de afspraken conform het Bezoldigingsreglement van Veiligheidsregio Groningen.

Enthousiast geworden?

Reageer dan uiterlijk 2 september 2019 door je kernachtige motivatie, in welke vorm dan ook, met CV te sturen naar personeel@vrgroningen.nl, t.a.v. Yuri de Meijer, adviseur SPOO, onder vermelding van het vacaturenummer 2019.017.VRG

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hans Foekens, Sectorhoofd Risicobeheersing via 088 162 47 03.

Delen