Adviseur Crisisbeheersing (0,8fte)

De Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorgprocessen van rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de 23 Groninger gemeenten.

De GKG bestaat uit een netwerkteam en een team bevolkingszorg. Het netwerkteam zorgt voor de advisering, planvorming, beheer, opleiding, training en oefening van bevolkingszorgprocessen. Tijdens een ramp of crisis geeft het team bevolkingszorg uitvoering aan de crisiscommunicatie, publieke zorg en omgevingszorg. Denk onder meer aan de zorg voor de opvang en verzorging van inwoners, informatie en ondersteuning geven en nazorg
regelen.

Het netwerkteam bestaat uit 8 medewerkers en wordt aangestuurd door een teamleider. Door het vertrek van een collega zijn wij voor het netwerkteam op zoek
naar een adviseur crisisbeheersing.

Lees verder.

Wij gebruiken cookies