Vijftig natuurbranden in provincie Groningen sinds juni

  • groningen
  • 17 juli 2018

Sinds 1 juni zijn we ongeveer vijftig keer uitgerukt voor een natuurbrand in onze provincie. Dat is meer dan in andere maanden het geval was en ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Niet zo gek omdat we de afgelopen weken natuurlijk te kampen hebben gehad met flinke droogte. De branden varieren van een bermbrandje tot grote akkerbranden.

Maatregelen
Je kunt zelf maatregelen nemen om een natuurbrand te voorkomen.
• Let op waar je je auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
• Rook niet in natuurgebieden. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voor je hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet je je daar uiteraard aan houden.
• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
• Houd je wat betreft het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.

Wat te doen als er brand is?
Zie je toch brand doe dan het volgende.
• Blijf kalm.
• Probeer niet zelf de brand te blussen.
• Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
• Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt.

Meer tips? Of benieuwd naar wat wij doen om natuurbrand te voorkomen? Bekijk onze folder over natuurbranden!

 

Delen