De nieuwe brandweerpost van Haren komt op het bedrijventerrein Felland, ten zuiden van Haren.

Nieuwe kazernelocatie voor brandweer Haren op bedrijventerrein Felland-Noord

  • Haren
  • 21 december 2018

De nieuwe brandweerpost van Haren komt op het bedrijventerrein Felland, ten zuiden van Haren. Veiligheidsregio Groningen heeft een kavel met bedrijfsgebouw aangekocht aan Felland-Noord 2. De handtekeningen onder het koopcontract zijn gezet. Als een nog gepland bodemonderzoek geen bijzonderheden oplevert, zal de locatie vanaf volgend jaar worden verbouwd tot een brandweerpost op nieuwbouwniveau. Naar verwachting kan de brandweer van Haren de kazerne in 2020 in gebruik nemen.

Langdurige zoektocht

De zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie voor de brandweer in Haren is een langdurige geweest. Verschillende locaties zijn in afgelopen jaren de revue gepasseerd, onder andere nieuwbouw op de huidige locatie aan de Westerse Drift en een nieuwe kazerne in het stationsgebied. De kazerne aan de Westerse Drift bleek als locatie ongeschikt en er bleek in Haren veel draagvlak te zijn voor een locatie buiten het centrum. Daarom is, evenals bij een eerder locatieonderzoek in 2014, het bedrijventerrein Felland opnieuw in beeld gekomen. Onlangs kwam daar de locatie Felland-Noord 2 beschikbaar.

Mogelijkheden nieuwe locatie

De aangekochte kavel met bedrijfsgebouw biedt voldoende mogelijkheden voor de vestiging van de nieuwe kazerne, zo is er de mogelijkheid voor:

200 m2 ruimte met voorzieningen nabij huiskamer en kantoren;
160 m2 ruimte met voorzieningen in/nabij stallingruimte (kleedruimte, douches, sanitaire voorzieningen en magazijnen);
stallingsruimte voor 2 tankautospuiten, Mobiele Commando Unit, VW Crafter, personenbus, boot en oefenaanhanger.

Brandweerkazerne in Haren blijft noodzakelijk

Onderzoek in 2017 naar de brandweerzorgdekking in het stedelijk gebied bevestigde dat een kazerne in Haren noodzakelijk is om goede brandweerzorg te kunnen leveren. Het verzorgingsgebied van Haren kan vanuit een kazerne in Groningen onvoldoende worden bereikt. Per 1 januari valt de brandweerkazerne van Haren, evenals die van Ten Boer, binnen de gemeentegrenzen van de nieuwe gemeente Groningen.

Delen