Inloopbijeenkomst nieuwbouw brandweerkazerne Uithuizen

  • UIthuizen
  • 10 oktober 2018

Veiligheidsregio Groningen heeft plannen om een brandweerkazerne te realiseren op de locatie Industrieweg 1 te Uithuizen.

Momenteel is de brandweerkazerne nog tijdelijk gehuisvest aan de Nijverheidsweg. De stand van zaken is dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe kazerne is aangevraagd bij de gemeente Eemsmond en dat enkele noodzakelijke onderzoeken naar de haalbaarheid onlangs zijn afgerond. Woensdag 17 oktober tussen 16.30 en 19.30 uur worden de plannen bij de brandweerkazerne aan de Nijverheidsweg 16 in Uithuizen door middel van een inloopbijeenkomst toegelicht.

Wij willen iedereen die zich betrokken voelt bij deze plannen of op een andere manier geïnteresseerd is informeren over de plannen en de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Op deze bijeenkomst zullen wij samen met medewerkers van de gemeente Eemsmond aanwezig zijn om informatie te geven over onder andere het plan, de benodigde procedure en de planning.

 

Delen