Bedum helpt Wmo clienten bij brandveiligheid huis

  • Bedum
  • 19 september 2018

Woensdag 19 september gaven burgemeester Erica van Lente en de Brandweer Groningen het officiële startsein voor het project ‘Brandveilig leven: focus op Wmo’. Dit deden zij door rookmelders te overhandigen aan  Bedumer Piet Laurijsen, die gebruikmaakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Burgemeester Erica van Lente: “We vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig, maar bovenal veilig thuis kunnen wonen. Inwoners die verminderd mobiel zijn, zijn automatisch ook minder zelfredzaam wanneer zij moeten vluchten bij brand. Daarom is een vroegtijdige signalering van brand voor hen van cruciaal belang.”

Impuls

De gemeente kreeg in 2017 een schenking van 5.000 euro van FrieslandCampina  voor het verbeteren van de brandveiligheid in de gemeente. De gemeente zet deze middelen nu in om samen met de Brandweer een impuls te geven aan het verhogen van het brandveiligheidsniveau bij Wmo-cliënten en het aantal woningen met rookmelders in het algemeen. Dit doet de gemeente door voorlichting te geven aan inwoners, consulenten en zorgaanbieders.

Brandveiligheidscheck

De komende maanden wordt bij 50 adressen een brandveiligheidscheck  gedaan. Het gaat om adressen waar mensen wonen die verminderd zelfredzaam zijn bij brand. Daarbij worden gratis twee gekoppelde rookmelders geplaatst. Dit gebeurt door vrijwilligers van Humanitas afdeling ’t Hoogeland die hiervoor speciaal zijn opgeleid door de Brandweer.

Erger voorkomen

Piet Laurijsen, woonachtig aan De Lijnbaan in Bedum, was de eerste Bedumer die de melders kreeg aangeboden. “Mijn buurvrouw heeft een keer brand in huis gehad. Dankzij rookmelders is toen erger voorkomen. Ondanks dat heb ik er eigenlijk nooit over nagedacht zelf melders aan te schaffen. Daarom ben ik erg blij met deze actie”, aldus Laurijsen.

Robert de Wit, clustercommandant ’t Hogeland: “We vinden dit een super mooi initiatief. Met een brandveiligheidscheck worden niet alleen maar brandmelders opgehangen, maar ook benadrukken we de vluchtroutes. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van de vluchtrouter en dat ze die altijd vrij moeten houden. Voor mensen met een beperking”.

 

Delen