Lekkage aardgascondensaat buitenhaven Delfzijl

  • Delfzijl
  • 09 augustus 2017

Woensdag 9 augustus in de ochtend is op een schip tijdens de verlading van aardgascondensaat in de buitenhaven van Delfzijl een lekkage opgetreden. Bij deze lekkage zijn enkele tientallen kuubs van dit aardgascondensaat in het oppervlaktewater van de haven terechtgekomen.

Werkzaamheden
De inmiddels gealarmeerde brandweer heeft er door middel van olieschermen (oilbooms) alles aan proberen te doen de verspreiding van het product zo gering mogelijk te houden. Hierbij werd zij geholpen door een zuidwesten wind die de plas richting de schermdijk (scheidingsdijk tussen de Eems en het zeehavenkanaal) blies. Om deze reden heeft de brandweer de schermdijk en een gedeelte van het haventerrein preventief ontruimd en afgesloten.

Verder zijn er om een juiste gevaarindicatie te kunnen vaststellen door de brandweer diverse metingen verricht. Toen metingen bevestigde dat er geen gevaarlijke situatie was, kon in de loop van de middag het sein veilig gegeven worden en de dijk en het haventerrein weer vrijgegeven worden.

Nafase
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en is daarom nauw betrokken bij de opruimwerkzaamheden die gingen plaatsvinden.

Als gevolg van het incident was de zeehaven en aangrenzende vaarwegen gestremd voor het scheepvaartverkeer. De stremming heeft uiteindelijk tot 15.40 uur geduurd.

Bij dit incident is een opvarende van het schip onwel geworden en is, nadat hij is gezien door het ambulancepersoneel, naar het ziekenhuis vervoerd.

Delen