Grote brand bij autosloperij zorgt voor veel overlast.

  • Groningen
  • 16 februari 2017

 

Brand Gideonweg

Foto: Sander Graafhuis

Rond 10 over 10 woensdagavond 15 februari werd de brandweerploeg van de Sontweg in Groningen opgeroepen voor een brand in een autosloperij aan de Gideonweg in Groningen. Al snel was duidelijk dat het een felle brand ging die veel overlast veroorzaakte. Er werd daarop snel opgeschaald tot middelbrand en werd een extra hoogwerker en het schuimblusvoertuig gealarmeerd samen met de dompelpomp.

Doordat er een hoogspanningsmast recht over de brand liep maakt dat de blussing wat lastig. Water en stroom gaan immers niet goed samen. De netbeheerder kon gelukkig al vrij snel de stroom afschakelen zonder dat er hierdoor hinder in de buurt van werd ondervonden.

Er werd voor het gebied rondom de brand een NL alert afgegeven. Dit is gedaan omdat er veel rook vrijkwam bij de brand die behoorlijk wat overlast gaf bij onder andere een hotel en het cellencomplex bij Hooghoudt. Iedereen kreeg het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Door meetploegen werd vervolgens gemonitord hoe de rookoverlast zich ontwikkelde.

Een naastgelegen woonwagenkamp moest worden ontruimd. Alle bewoners konden in de buurt worden opgevangen. Een aantal kon in de nacht al weer terugkeren, de rest kan waarschijnlijk in de loop van de dag allemaal weer naar hun wagen.

Omdat het een vermoeden bestond dat het een langdurige inzet zou worden met dientengevolge langdurig overlast en omdat de hoogspanningsleiding voor een complicatie zorgde, werd er opgeschaald naar Grip 1. Alle hulpdiensten en partners van het waterschap en Tennet konden op deze manier goed met elkaar in overleg om de verschillende dillema’s door te spreken en op te lossen. Zo heeft het Waterschap Hunze en Aa’s zich samen met de post Bedum ontfermd de lichte olievervuiling in het Oude Winschoterdiep, veroorzaakt door de grote hoeveelheden bluswater dat hier naar toe liep. Een complicatie die de hoogspanningskabel gaf was dat deze misschien zo door het vuur was aangetast dat er een verzwakking in de kabel kon komen. Het duurde even voordat hier zekerheid over kwam. Pas nadat de brand flink minder rook gaf kon dit door Tennet worden gecontroleerd. Dat was pas na een aantal uur. Gelukkig bleek er geen sprake van een verzwakking en omdat de rookoverlast ook al aardig was afgenomen werd er weer afgeschaald naar Grip nul.

De brand was echter nog niet geheel uit. Samen met de eigenaar en een kraan is de berg auto’s uit elkaar gehaald zodat alle wrakken achtereenvolgens afgeblust konden worden.

De nabluswerkzaamheden hebben donderdag tot aan het middaguur in beslag genomen waarna alle eenheden zich weer richting kazerne konden begeven.

Delen