De verbinding- en commandowagen

Wist je dat? We vroeger een verbinding- en commandovoertuig gebruikten?

Vroeger gebruikten we bij een ramp of calamiteit een zogenaamd verbinding- en commandovoertuig, afgekort VC1. Dat was een vrachtwagen die speciaal was ingericht voor communicatie en commandovoering tussen de eenheden van de verschillende hulpdiensten. De VC1 werd ook gebruikt als er een steunzender uitviel of om de meldkamer over te nemen bij storing.

Op de wagen zat een mast van vijftien meter waarmee je het berichtenverkeer over de mobilofoon en het portoverkeer kon overnemen. Er was zelfs contact mogelijk met schepen via de marifoon. De gesprekken werden op cassettes opgenomen.

Voorin had je vier bedieningsplekken en achterin een vergaderruimte met een fax. De VC1 werd later vervangen door de modernere VC2 die samen met de commandohaakarmbak werd ingezet. Door de komst van C2000 kwam de functie van de VC2 te vervallen.

Delen