Geef hulpverleners de ruimte

Vroeg of laat krijg je er mee te maken: er nadert een politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan de kant moet om het voertuig vrij baan te geven.  Maar is dat wel de beste oplossing? En mag je daarbij de verkeersregels overtreden? En als ze dan ter plaatse zijn hoe zit het met de ruimte in jouw straat, kan een hulpverleningsvoertuig er makkelijk langs? En kunnen ze de eventueel benodigde brandkraan vinden?

Hoeveel ruimte is er nodig?

Als jij brand hebt wil je toch ook dat we er snel zijn? Maar wat nu als we opgehouden worden door bijvoorbeeld verkeerd geparkeerde voertuigen? Een blusvoertuig heeft de hieronder aangegeven ruimte echt nodig om snel ter plaatse te kunnen zijn:

 • Doorgaande wegen: min. 3,50 meter
 • Doodlopende wegen met keer mogelijkheid: min. 4,50 meter
 • Doodlopende wegen zonder keer mogelijkheid: min. 5,00 meter
 • Doodlopende weg zonder keer mogelijkheid en geen breedte van 5 meter mogelijk: maximale lengte is 40 meter
 • Doorrijdhoogte 4,20 meter

  

Vrijhouden brandkraan

De meest gebruikte blusstof bij brand is water. Daarom hebben alle blusvoertuigen van de brandweer een watertank. Maar bij maximaal pompvermogen is een dergelijke tank binnen een tijdsbestek van enkele minuten helemaal leeg. In de straten en pleinen liggen brandkranen voor de brandweer. Het is van belang dat er direct een verbinding gelegd wordt tussen de brandkraan en de bluswagen. U kunt daar bij helpen! U kunt de brandweer goed behulpzaam zijn wanneer u weet waar zich de dichtstbijzijnde brandkraan bij uw woning of bedrijf bevindt. Dat scheelt nakijken, dus tijd! Ook het (sneeuw en begroeiing) vrij houden van brandkranen is belangrijk. Een brandkraan, waarop een auto is geparkeerd, is onbruikbaar! 
Zie hier de uitleg over de locatiebordjes en paaltjes.

Herkennen brandkraan

U kunt de plaats van een brandkraan in uw buurt herkennen aan de brandkraanbordjes. Er zijn rood omrande brandkraanbordjes aangebracht tegen gevels, aanduidingen in rood op betonnen paaltjes of op witte (plastic) paaltjes. Het nummer achter de ‘B’ is het brandkraannummer. De beide andere getallen geven de afstand in meters aan, waar een brandkraan ten opzichte van het bordje is gelegen (gezien met de rug naar het bordje toe). De brandkraan zelf bezit een vierkant of ovaal deksel voorzien van de tekst ‘Brandkraan’ of ‘Hydrant’. In het buitengebied zijn vaak gele driehoeken op het wegdek aangebracht ter hoogte van een brandkraan/geboorde put. 

 

Alles in 8 minuten

Alles in 8minuten

Wat gebeurt er allemaal in de 8 minuten vanaf het moment dat 112 wordt gebeld tot het moment dat de brandweer voor de deur staat.

TIP TIP

 • Blijf kalm en rustig
 • Kijk naar de mogelijkheden om ruimte te maken
 • Wijk alleen uit als het kan
 • Gebruik je richtingaanwijzers om aan te geven wat je gaat doen
 • Blijf op de rotonde rijden tot de brandweer die verlaten heeft
 • Kies wat je gaat doen en blijf bij die keuze
 • Overtreed geen verkeersregels

Veiligheid voor alles: houd je aan de verkeersregels.

Blijf rustig

De verkeersregels overtreden mag niet. Hoe graag je het zogenoemde voorrangsvoertuig (politie- en brandweervoertuigen, ambulances en door de minister aangewezen hulpvoertuigen) ook ongehinderd wilt laten passeren, je mag daarbij geen verkeersovertreding maken. Het belangrijkste advies is dan ook: blijf kalm en kijk rustig uit naar een mogelijkheid om ruimte te maken. Je kunt ervan uitgaan dat het voorrangsvoertuig zijn eigen weg vindt.

Wat doe jij bij zwaailicht en sirene

Hoe je het beste kunt reageren is afhankelijk van de situatie. Zo kies je op de snelweg voor een andere oplossing dan wanneer je op een rotonde rijdt of voor een rood licht staat. Hier vind je meer informatie inclusief 6 voorbeeldvideo's en tips van de ANWB. Op www.zwaailichtensirene.nl vind je nog meer handige tips en adviezen.

Wanneer gebruikt de brandweer sirenes?

Het is half drie ’s nachts. Het is stil in de wijk. Met uitzondering van een paar jonge ouders met baby’s en een enkeling die in ploegendienst werkt, slaapt iedereen. Totdat ineens de brandweer door de straat rijdt, met loeiende sirenes en zwaailichten! Waarom moet dat midden in de nacht met zoveel toeters en bellen?

Brandweerchauffeur Richard: ‘Ik kan me best voorstellen dat dat voor veel mensen storend is. We hebben hier alleen geen keuze in. Wanneer het belangrijk is dat wij zo snel mogelijk ter plaatse zijn, zijn we wettelijk verplicht om de hele rit zowel de sirenes als de zwaailichten te gebruiken. Ook ’s nachts komen we nog steeds verkeer tegen. Veiligheid staat altijd voorop. Laten we de sirenes uit en ontstaat er toch een ongeluk, dan ben ik hiervoor als chauffeur hoofdelijk aansprakelijk en zal ik daar ook voor berecht worden.’

Wettelijk

Waarom is dat wettelijk zo vastgelegd? Richard: ‘Het is bedoeld om een zo veilig mogelijke situatie te creëren. En we doen het alleen wanneer er ook echt sprake is van een dringende situatie; dus iets waarbij iemand in levensgevaar is of er gevaar voor de omgeving is. De meldkamer maakt deze inschatting op basis van de melding die ze ontvangen. Alleen bij Prio 1 maken we gebruik van de sirenes en zwaailichten.’

Automatisch voorrang

Om de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen laten komen, zijn er tegenwoordig (bijvoorbeeld in Assen) ook veel stoplichten die automatisch voorrang geven aan deze voertuigen, mits ze beide signalen gebruiken.

Brand voorkomen

De beste oplossing ligt natuurlijk in het zoveel mogelijk voorkomen van brand. Het ophangen en regelmatig controleren van rookmelders is dan het belangrijkste wat iedereen kan doen.

Folders brandveiligheid

Bekijk onze folders over hoe je brand kunt voorkomen en wat je moet doen als het dan toch mis gaat. De folders zijn er in meerdere talen.

header studenten.JPG

Delen