Vijfendertig medewerkers Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek leggen ambtseed af

  • Gooi en Vechtstreek
  • 11 oktober 2019

Op donderdagavond 10 oktober hebben maar liefst vijfendertig medewerkers van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hun ambtseed of belofte afgelegd. Zij deden dit ten overstaande van vrienden, familie en collega’s. De ambtseed werd zoals gebruikelijk afgenomen door de voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester Hilversum dhr. Pieter Broertjes, bijgestaan door brandweercommandant John van der Zwan.

Naast het afleggen van de eed of belofte ontvingen de nieuwe collega’s ook de brandweerpenning. Deze munt is het symbool van de waarden van de brandweer door heel de wereld en in het bijzonder in Nederland: Behulpzaam, Deskundig en Daadkrachtig en staat voor de integriteit van de organisatie.

John van der Zwan: “Als brandweerman of –vrouw moet je uit het juiste hout gesneden zijn. Wij gaan naar binnen als de rest naar buiten gaat! Daardoor kun je met veel situaties in aanraking komen. Gelukkig kunnen we altijd op elkaar terugvallen, we zijn er allemaal voor elkaar. De brandweer is wat dat betreft naast een professionele organisatie ook een echte familie! Ik ben dan ook erg trots op het feit dat we zoveel nieuwe medewerkers, beroeps en vrijwilligers hebben weten te binden!”

De vijfendertig medewerkers zijn in het afgelopen jaar in dienst getreden bij de veiligheidsregio. Naast twee nieuwe medewerkers van Bevolkingszorg legden 26 nieuwe brandweervrijwilligers en zeven beroepsmedewerkers van Brandweer Gooi en Vechtstreek de ambtseed of belofte af.

Burgermeester Pieter Broertjes sprak zijn grote waardering voor vrijwilligers uit: “Vrijwilliger zijn, is echt uniek! Je doet het vaak naast je werk en naast je privéleven. Dat vergt veel tijd en inspanning en daar heb ik heel veel waardering voor! We zijn als veiligheidsregio de kleinste regio maar ook een hele interessante regio. We willen de brandweer verder professionaliseren. Dat doen we onder andere door onze veiligheidsregio te verbinden met Veiligheidsregio Flevoland. Zo kunnen we kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verkleinen en kosten beperken. We zijn wat dat betreft enerzijds aan het opschalen, maar anderzijds willen we de veiligheid in nabijheid houden. Hier is de invoering van de wijkbrandweer een mooi voorbeeld van!”

Delen