CBS-cijfers 2018: Toename aantal uitrukken voor hulpverlening voor Brandweer Gooi en Vechtstreek

  • Hilversum
  • 20 maart 2019

Vandaag publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over 2018 (CBS - Warme zomer bezorgt brandweer meer werk). Daaruit blijkt dat Brandweer Gooi en Vechtstreek in 2018 maar liefst 2160 keer gealarmeerd werd voor het blussen van een brand of een andere vorm van hulpverlening zoals bijvoorbeeld het verhelpen van stormschades, wateroverlast, gaslekkages of ongelukken. Dit is een daling van ongeveer 1% ten opzichte van 2017, waar de teller op 2180 bleef stilstaan. Landelijk kreeg de meldkamer in 2018 maar liefst 245.000 meldingen te verwerken (118.000 brandmeldingen en 127.000 verzoeken voor hulpverlening). Dat is een toename in van 12% ten opzichte van 2017.

John van der Zwan, Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek: “Naast de geringe daling van het aantal alarmeringen, oftewel incidenten waarvoor een inzet van een brandweereenheid noodzakelijk wordt geacht door de meldkamer, zagen we wel dat we in onze regio in de maanden juni en juli van vorig jaar bijna twee keer zoveel moesten uitrukken voor natuur- en bermbrandjes. Gelukkig is in onze regio de schade door brand in de natuur, ondanks de langdurige droogte, wel beperkt gebleven!”

Responstijden bij brand
Vanuit onze 13 posten deden we er gemiddeld minder dan acht minuten over om vanaf de melding bij de meldkamer, bij een brand ter plaatse te komen, 7,2 minuten om precies te zijn. Omgerekend is dat gemiddeld 7 minuten en 12 seconden. Landelijk ligt dat gemiddelde iets hoger op 7,9 minuten.

“Ten opzichte van 2017 is er in onze regio in 2018 wel een lichte stijging van de gemiddelde responstijd van ongeveer 18 seconden te zien. Dat is nagenoeg een zelfde stijging als het landelijk gemiddelde, dat van 7,7 naar 7,9 minuten ging. Als Brandweer Gooi en Vechtstreek maken wij naast onze 24-uursdienst grotendeels gebruik van vrijwilligers die niet op een kazerne zitten maar opgeroepen worden als er een incident zich voordoet. Voor een kleine brandweerregio als de onze een behoorlijke opgave om op tijd te komen en daarmee een groot compliment voor onze collega’s”, aldus Frank van der Meer, Directeur Brandweerzorg.

Meer hulpverlening door Brandweer Gooi en Vechtstreek
Waar het aantal uitrukken voor branden van 1020 in 2017 afnam naar 1000 in 2018, nam het aantal uitrukken voor hulpverlening juist toe van 1020 in 2017 naar 1040 in 2018. John van der Zwan: “Vooral in de eerste twee kwartalen van 2018 werden we vaker ingezet voor hulp. Overigens zien we landelijk ook een voorzichtige trend dat de brandweer vaker te maken krijgt met de toename van hulpverlening, waaronder ongevallen en stormen.

Bron: CBS - Warme zomer bezorgt brandweer meer werk

Delen