Veiligheidsregio

In Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zeven gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren), de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ten doel om op een congruent georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in deze regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio tot taak het behartigen van de belangen op het terrein van o.a.: brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Delen