Vacature Functioneel beheerder MOI - Mobiel Operationeel Informatiesysteem

Brandweer Gelderland-Zuid levert uitstekende brandweerzorg aan iedereen die woont, werkt en verblijft in ons gebied. Daarmee dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij tonen eigenaarschap, zijn resultaatgericht en staan midden in de samenleving.

Het thema Operationele Dienst (OD) is één van de acht brandweerthema’s van de sector Brandweer en kent de domeinen Repressie, Ondersteuning Planning & Paraatheid (bureau OPP-OD) en Operationele Informatievoorziening (OIV). Voor het domein OIV is het thema op zoek naar een functioneel beheerder voor de Mobiele Operationele Informatiesystemen (MOI) die in de repressieve voertuigen zitten.

Functioneel beheerder MOI

HR21-functie: Medewerker systemen II

36 uur per week

De functioneel beheerder houdt zich bezig met het Mobiele Operationele Informatiesysteem (MOI) en de beheeromgeving. Die bestaan uit navigatiesystemen en mobiele dataterminals (MDT) met software voor het ontsluiten van de operationele data. Het gaat om routeinformatie op de voertuigen en operationele informatie op de tablet, zoals de digitale bereikbaarheidskaart DB.

De functioneel beheerder heeft inzicht in de datastromen en verbanden tussen operationele GEO-gegevens en administratieve gegevens en adviseert over samenhang en inrichting van (brandweer) data-­dis­tri­butiesystemen in samenwerking met ketenpartners en kennis­leveranciers.

Wat ga je doen?

 •  Je zorgt dat de klantvraag over de operationele informatie regulier geüpdatet wordt.
 • Je zorgt dat de gegevens correct, tijdig en actueel aangeleverd worden voor ontsluiting  binnen het MOI-systeem.
 • Je borgt de werking en inrichting, de koppelingen en software van het MOI-systeem.
 • Je beheert en autoriseert de MOI-applicaties voor de OIV-medewerkers.
 • Je voert het functioneel beheer voor het MOI-systeem uit, zorgt voor de releases en change-requests en je verleent  2e-lijns ondersteuning op incidenten en storingen.
 • Je voert gebruikersoverleg: je stemt wijzigingen af met de OIV medewerkers. Je geeft invulling aan noodzakelijke instructie. Voor instructies aan de repressieve dienst zoek je afstemming met het thema vakbekwaamheid.
 • Je werkt samen met data-specialisten, functioneel applicatiebeheerders, key-users inzake de optimale inzet en af­stemming van gegevens en bijbehorende (GEO-)applicaties in de MOI-bedrijfsprocessen.
 • Je stemt af met IM-adviseurs, functioneel beheerders, ketenpartners en kennisleveranciers.
 • Je onderhoudt contact met leveranciers over gebruikerswensen en (ver)storingen.
 • Je borgt dat er voor de financiële uitgaven voor het MOI-systeem afstemming plaats vindt met de brand­weer budgethouder.
 • Je volgt de ontwikkelingen in data-ontsluiting, signaleert kansen en knelpunten, en adviseert over oplossingen.
 • Je stelt functionele, gebruikers- en opleidingsdocumentatie op en beheert deze.
 • Je implementeert nieuwe of aangepaste informatieproducten en -systemen, en treedt als (deel)projectleider op.
 • Je vraagt Requests For Changes (RFC) aan bij ICT, en doet de beoordeling en uitvoering hiervan.
 • Je stelt functioneel ontwerp op bij toevoeging of ingrijpende wijziging van functionaliteit.
 • Je stelt testplannen op voor nieuwe updates of upgrades, zo nodig in overleg met de leveranciers.
 • Je voert periodiek Service Level Agreement (SLA) gesprekken met leveranciers, mede op basis van vast te stellen Key Performance Indicators (KPI’s).
 • Je ontwikkelt mede, en adviseert over de architectuur en (GEO-)informatiesystemen binnen de MOI-omgeving.
 • Je stuurt de key-users aan en ondersteunt bij complexe problemen.
 • Je stelt een businesscase op voor mogelijke toekomstige vervanging van het MOI-systeem in een Europese aanbesteding en adviseert hierover.
 • Je stelt een inrichtingsstrategie op voor het MOI-systeem en adviseert hierover.

Wat breng je mee?

 •  Je hebt hbo-werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde opleiding op mbo4-niveau met minimaal een achtergrond in de informatievoorziening.
 • Je hebt inzicht in de relatie tussen (complexe) bedrijfsprocessen, ICT-technische randvoorwaarden en gebruikerswensen.
 • Je brengt aantoonbare ruime kennis mee van brandweerprocessen in de operationele dienst.
 • Je hebt kennis van BiSL (Business Information Services Library), als framework voor functioneel beheer.
 • Je beschikt over algemene theoretische kennis van informatie- en communicatietechnologie.
 • Je kent de bedrijfsprocessen op het gebied van Operationele informatievoorziening.
 • Je beschikt over specialistische kennis van de in gebruik zijnde MOI-gegevenstoepassingen en de verdere mogelijk­heden ervan in het bijzonder.
 • Je hebt kennis van externe ontwikkelingen en standaarden van het werkveld: webservices, open source, VERA, etc.
 • Je bent vaardig in het beheren en ontsluiten van datasystemen.
 • Je hebt communicatieve vaardigheden gericht op interactie met niet-IT-ers.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je beschikt over advies- en presentatievaardigheden
 • Je hebt beheerervaring opgedaan bij diverse (semi-)overheidsinstanties, functioneel en/of technisch.
 • Je werkt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

We bieden je een salaris tot maximaal € 4.048,- bij een aanstelling van 36 uur volgens schaal 9 van de Salaristabel gemeenteambtenaren.

De rechtspositie is gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ.

Je krijgt een aanstelling van een jaar. Bij goed functioneren volgt in beginsel een vaste aanstelling.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Een actieve rol in de repressieve organisatie is gewenst.

Je bent bereid een taak of rol in de crisisorganisatie te vervullen.

Bij aanstelling vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact op met Paul Meuwsen, teamleider Operationele Dienst via 06 103 833 45

Geïnteresseerd?

We ontvangen je motivatie en cv graag uiterlijk 1 augustus 2021

Mail je reactie naar 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, pzsollicitatie@vrgz.nl

Vermeld in de onderwerpregel VR 37-21 en je naam

 

Nijmegen-centrum
Professor Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
088-4575200

Delen