Calamiteitencoördinator

Daadkrachtig, betrouwbaar en alert

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit vijf sectoren: de regionale ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie, het veiligheidsbureau en een aantal ondersteunende afdelingen.

 De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) coördineert 24 uur per dag de (spoedeisende) hulpverlening in de regio; de GMK is hét punt waar alle meldingen binnenkomen. In de GMK werken de meldkamers ambulancezorg, politie en brandweer gezamenlijk aan een snelle en efficiënte hulpverlening aan de burger in nood. De GMK is gevestigd in het hoofdbureau van de politie Gelderland-Zuid in Nijmegen en heeft ruim 75 medewerkers. Op termijn (>2020) zal de GMK opgaan in de meldkamer Oost-Nederland met als locatie Apeldoorn.

Naast centralisten voor de drie meldtafels (politie, ambulance en brandweer) beschikt de GMK sinds 2012 ook over een op zich zelfstaand team met calamiteitencoördinatoren (CaCo).

Wij zoeken per direct een kandidaat voor het invullen van de functie van

Calamiteitencoördinator
36 uur

Je hoofdtaken

 • Geeft leiding aan en coördineert het gemeenschappelijke meldkamerproces in geval van multidisciplinaire calamiteiten.
 • Beoordeelt en analyseert de situatie en relevante gegevens, schat risico’s in, denkt vooruit in scenario’s, stelt prioriteiten in te ondernemen acties en adviseert daarover.
 • Bewaakt de operationele bezetting van de betrokken disciplines ten tijde van multidisciplinaire calamiteiten.
 • Stuurt en bewaakt een snelle, doeltreffende en doelmatige informatieverzameling en
 • -voorziening; fungeert als aanspreekpunt voor de meldkamer ten tijde van een multidisciplinaire calamiteiten.
 • Ondersteunt en adviseert de leidinggevende bij operationele processen op de meldkamer.
 • Voert opgedragen administratieve en planvormende multidisciplinaire taken uit waarbij de kennis, contacten en ervaringen uit politie, brandweer of GHOR/RAV-organisatie worden ingebracht.
 • Zet multidisciplinaire oefeningen op en participeert hierin; evalueert de GMK bijdrage.

Je vaardigheden en gedragskenmerken

Je kunt in teamverband werken, maar dit team ook aansturen. Je bent goed in het plannen en organiseren. Je communiceert helder, hebt voldoende overtuigingskracht en bent besluitvaardig. Met je schriftelijke vaardigheden ben je in staat om complexe notities, verslagen, procedures, evaluaties en plannen op te stellen. Je bent stressbestendig en weet rationele, realistische en gegronde beslissingen te nemen.

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Functiegerichte opleidingen (CaCo-opleiding via politieacademie, IFV of V&R is een pre).
 • Kennis van en ervaring met GMS en de meldkamerprocessen van de politie, GHOR/RAV of brandweer discipline zijn een pre.

Salaris en rechtspositie

 • Je salaris is minimaal. € 2.553,- en maximaal. € 3.749,- bij een volledig dienstverband van 36 uur per week volgens schaal 9 van de Salaristabel gemeenteambtenaren. Dit is exclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT) en/of een eventuele vergoeding voor beschikbaarheidsdiensten.
 • Je draait achtuursdiensten volgens een rooster en indien nodig ben je beschikbaar voor  het periodiek verrichten van bereik- en/of beschikbaarheidsdiensten.
 • De rechtspositie Arbeidsvoorwaardenregeling VRGZ is van toepassing.
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd van 1 jaar. Bij goed en volledig functioneren kan deze omgezet worden naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

 • Deze functie wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • Het aanleveren van een Verklaring omtrent gedrag én het ondergaan van een antecedentenonderzoek door de politie is voorwaarde voor aanstelling.
 • Een assessment maakt deel uit van sollicitatieprocedure.

Meer informatie?

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Marcel Jonkman, afdelingshoofd Meldkamer brandweer en CaCo 06-534 998 93

Geïnteresseerd?

We ontvangen je reactie met motivatie en cv graag uiterlijk 19 november 2017

Je kunt je reactie mailen naar

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid pzsollicitatie@vrgz.nl

Vermeld in de onderwerpregel VR 46-17 en je naam

Nijmegen-centrum
Professor Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
088-4575200
Wij gebruiken cookies