Bijzonder stukje geschiedenis

  • Dodewaard
  • 25 mei 2020

De brandweer van post Dodewaard deed een mooie ontdekking. Precies 175 jaar geleden ging de gemeente Dodewaard in de persoon van burgemeester Cornelis Taats over tot de aanschaf van een nieuwe brandspuit voor een slordige 700 oerhollandse guldens. Hij werd besteld bij A. Bikkers En Zoon, Stadsbrandspuitmakers uit Rotterdam. 

En niet zomaar eentje: het was volgens de opgaaf der kosten een middelsoort persbrandspuit met één schepschraag en zak volgens verbeterde construktie, voorzien van danserkleppen en mekanieke zuigers wier leren wanden zo zij verdroogt of verkrompen mogen geraken, hetwelk bij ongesteltenis van brand de spuit onbruikbaar maakt, dit door middel van een sleutel die genoemde wanden uitzet binnen den tijd van tien seconden hersteld is. Gemelde brandspuit kan ook tegelijk het water uit de gragt optrekken en spuiten. 

Bij de spuit hoorden nog twee zuigbuizen, een ballonschroef, vier pompstokken, 32 el (zo'n 20 meter) genaaide hennepslangen met schepschraag, 32 el leren slangen verdeelt in twee enden straalpijp en een gereedschapszak.

De spuit werd later dat jaar per schip naar Dodewaard verscheept.

Dit stuk geeft ons echter een mooi perspectief hoe men in de loop der tijd omgegaan is met brandveiligheid en brandbestrijding. 

De tekst van de offerte voor de liefhebbers:

In antwoord op uw weledelachtbaare geëerde messive van 19 dezer opgaaf van kosten van één middelsoort persbrandspuit met één schepschraag en zak volgens verbeterde construktie, de welke hoofdzakelijk bestaad in het binnenwerk zamen gesteld door middel van schroeven, hetwelk een belangrijk voordeel in zich bevat bij voorkomende ongelukken of reparatieën. Ten tweede voorzien met danserklappen die duurzamer zijn dan die der vorige constructie voors wordt het pompgestel bewerkt door mekanieke zuigers wier leren wanden zo zij verdroogt of verkrompen mogen geraken, hetwelk bij ongesteltenis van brand de spuit onbruikbaar maakt, dit door middel van een sleutel die genoemde wanden uitzet binnen den tijd van tien seconden hersteld is. Gemelde brandspuit kan ook tegelijk het water uit de gragt optrekken en spuiten. Om die reden zijn er twee enden zuigbuizen, buizen bij gevoegt welke samen lang zijn 4 el, een ballonschroef, vier pompstokken, 32 el genaaide hennepslangen met schepschraag, zak , 32 el leren slangen verdeelt in twee enden spuitpijp met straalstuk, een gereedschapszak met toebehoren welke kost 610 gulden. Wanneer men gemelde pomp op rijwerk verlangde kost dit apart 80 gulden. Ten tweede in middelsoorten persbrandspuit zoals die in de gemeente Zoelen bestaat met verbeteringen een perspomp met vier pompstokken, twee schroefpennen, 32 el lederen slang verdeelt in twee enden, een koperen spuitpijp met straalstuk, 32 el genaaide hennepslangen, een schepschraag met een zak en een gereedschapszak met toebehoren voor de somme van 480 gulden. Twaalf blikken emmers á 1,20 per stuk, 14,40 in totaal. De transportkosten met dezelve á costy komen, komen ten lasten der gemeenten.

Bovenstaande werktuigen worden door ons op de proef en deskundig onderzoek geleverd. En dat wij voor de deugdzaamheid instaan. Hiermeede vertrouwen wij aan uw weledelachtbare intentie te hebben voldaan. Neemen wij de vrijheid wanneer tot als van die natuur besloten word ons met uw weledelachtbare orders vereerd te mogen wezen.

Hebben wij de eer met de meeste achting te wezen weledele achtbare heer uw weledelachtbare dienstwillige dienaar, Bikkers. En Zoon

Stadsbrandspuitmakers en dier der koninglijke marine alhier
Goudschewagestraat, wijk K, nummer 499 te Rotterdam

Aan den Weledelachtbare Heer

Den Heere C. Taats
Burgemeester van en te Dodewaard bij Thiel

Delen