Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is sinds 1 januari 2002 een complete hulpverleningsorganisatie voor:

  • Regionale Brandweer
  • Regionale Ambulancezorg
  • Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Midden
  • GHOR, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
  • GGD, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Voor gemeenten

VGGM behartigt de belangen van 15 gemeenten en hun inwoners op het gebied van veiligheid en gezondheid. In de regio Gelderland-Midden wonen ruim 670.000 inwoners.

VGGM werkt in opdracht van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Wij gebruiken cookies