Anton Slofstra wordt commandant Brandweer Gelderland-Midden

  • Arnhem
  • 28 juni 2017

Woensdag 28 juni 2017, heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden twee nieuwe directeuren benoemd. Per 1 november 2017 wordt Anton Slofstra aangesteld als Directeur Brandweer. Jan Pierik zal per die datum de functie van Directeur Publieke Gezondheid/Regionale Ambulancevoorziening vervullen.

Anton Slofstra (53) was de laatste zeven jaar regionaal commandant Zuid-Holland Zuid. Voor Brandweer Nederland heeft hij een aantal portefeuilles onder zijn hoede waaronder Grootschalig en Specialistisch brandweeroptreden.

Jan Pierik was onder andere een aantal jaren directeur-bestuurder van Ambulance Oost. De afgelopen jaren heeft hij zijn energie gestoken in het fuseren van de ambulancezorg in en rond Amsterdam.

De directeuren starten gezamenlijk. Zij zullen samen VGGM aansturen en elkaar waarnemen bij afwezigheid. De huidige directeuren Paul Joosten en Ype Schat blijven tot respectievelijk 1 december 2017 en 1 februari 2018 aangesteld.

 

 

 

Delen