Gelderland-Zuid

De organisatie

Brandweer Gelderland-Zuid is onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dit is niet altijd zo geweest.

In het jaar 2000 begonnen de gemeentelijke brandweerkorpsen samen te werken in twee samenwerkingsverbanden (Regeling Intergemeentelijk orgaan Rivierenland en de Regionale Brandweer Nijmegen en Omstreken).

Deze twee zijn na samenvoeging (2004) verder gegaan als de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid). Belangrijkste taak was het voorbereiden op en besluit voeren van de rampbestrijding, dit na de opheffing van de Bescherming Bevolking. Het was een kleine club professionals die zich daarnaast op beleidsmatig vlak bezig hield met brandweerzaken zoals opleidingen. De uitrukdienst en verantwoording van de brandweer hoorde bij de gemeenten in de regio onder leiding van een gemeentelijk commandant.

8 clusters

Vanaf 2004 gingen steeds meer verschillende brandweerkorpsen van aangrenzende gemeenten met elkaar samenwerken. Uiteindelijk ontstonden er 8 brandweerclusters (clusters zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van brandweerzorg) met 8 verschillende commandanten.

Regionale brandweer

Op 1 januari 2013 is Brandweer in Gelderland-Zuid geregionaliseerd en spreken we over één brandweerkorps: Brandweer Gelderland-Zuid. Dit korps hoort bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (en niet meer bij de gemeenten) en heeft, net als vroeger, 36 kazernes die verspreid zijn over de hele regio. De regionale commandant heeft de leiding over Brandweer Gelderland-Zuid

Themagericht werken
Sinds 1 januari 2016 zijn de clusters formeel losgelaten en werkt Brandweer Gelderland-Zuid themagericht.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box