Hoofdofficier van Dienst (HOvD-B)

Wat ga je voor ons doen?
Hoofd Officier van Dienst (HOvD) is een extra taak/functie. Wanneer er geen incidenten of rampen zijn kun je je gewone werk doen. Naast je reguliere werk (of wanneer je vrij bent) draai je piketdiensten zodat, wanneer er een (grootschalige) calamiteit is, je aan de slag kan. Om dit te kunnen wordt je, als je dit nog niet bent, eerst opgeleid en vervolgens vakbekwaam gehouden door het oefenen van diverse situaties en volgen van trainingen. De verwachte geplande tijdsbesteding per jaar is ongeveer 100 uur. In ons verzorgingsgebied hebben we twee piketgroepen (oost en west) met elk maximaal 5 personen. Je bent per piketdienst 24x7 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Voor het verrichten van piketdienst is een piketvoertuig beschikbaar.

De drie rollen van de HOvD zijn:

  1. De HOvD geeft als leider CoPI leiding aan een GRIP-1 incident.
  2. De HOvD geeft als Taakcommandant Brandweer leiding aan brandweereenheden (pelotons) bij de bestrijding ter plaatse van het incident.
  3. De HOvD als Algemeen Commandant Brandweerzorg heeft, de leiding over de totale brandweerinzet die de bron- en effectbestrijding uitvoert. Vanaf GRIP 2 neemt de Algemeen Commandant namens de brandweer deel aan het ROT.

Een uitgebreide beschrijving tref je hier (bijlage organisatieplan).

Je profiel:

  • Je bezit een HBO (of bachelor) diploma en minimaal 5 jaar OvD ervaring bij de brandweer;
  • Bij voorkeur beschik je over het diploma HOvD (of het diploma hoofdbrandmeester met de module repressie), het diploma Leider CoPI en het diploma brandweerchauffeur lichte voertuigen. Mocht je over één van deze drie diploma’s niet beschikken, dan ben je bereid de leergang(en) te volgen.
  • Je bent stressbestendig, analytisch en weet een helikopterview te creëren in een hectische omgeving;
  • Je bezit coördinerende vaardigheden en kan functioneel leidinggeven in acute situatie;
  • Je kent het bestuurlijke krachtenveld en betrekt deze bij het vertalen van operationele kwesties naar beleidsmatige context.
  • Je straalt gezag en vertrouwen uit.
  • Voor deze functie/taak geldt een opkomstverplichting na alarmering van 30 minuten binnen het HOvD gebied, waar je bent ingedeeld.

Wat heeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te bieden?
Je krijgt een aanstelling als brandweervrijwilliger met de taak/functie van HOvD. De vergoedingsregeling Vrijwillig HOvD is dan van toepassing. Naast de jaarvergoeding ontvang je een vergoeding wanneer je komt oefenen en wanneer er een uitruk is. Ook ontvang je voor het beschikbaar zijn een vergoeding op basis van de 10/16 regeling. De hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding is afhankelijk van het rooster en het aantal personen over wie de diensten verdeeld zijn. In principe heeft iedereen 10 tot 13 weken dienst per jaar.

Eventuele opleidingskosten en de contactdagen worden volledig vergoed, zelfstudie-uren zijn voor de medewerker zelf de investering. Er wordt van je verwacht dat je meedoet aan de ingeplande oefeningen en dat je de intentie hebt deze extra taak voor minimaal 4 jaar uit te voeren. Je hoofdwerkgever geeft je de ruimte om deze rol uit te voeren.

Meer informatie en belangstelling
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kamphuis, Afdelingshoofd Incidentbestrijding, telefoonnummer: 088-3555884. Een aanstellingskeuring HOvD en een antecedentenonderzoek maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure, mogelijk aangevuld met een assessment en/of de specifieke test "beslissen onder druk".

Als je belangstelling hebt voor de functie solliciteer dan uiterlijk 21 oktober 2019 via onze website. De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 1 november 2019.Regio Gelderland-Midden


088 355 6111

Delen