Directeur Publieke Gezondheid/RAV

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zoekt voor de GGD, de Ambulancezorg en de stichting Veilig Thuis een Directeur Publieke Gezondheid (DPG) /RAV. Een breed georiënteerde, besluitvaardige en verbindende directeur met een heldere visie op de toekomst.

De organisatie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is dé wettelijk aangewezen hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer, volksgezondheid en rampenbestrijding. Zij behartigt, op deze terreinen, de belangen van 15 gemeenten en hun inwoners. In dit gebied wonen ongeveer 670.000 inwoners. Het hoofdkantoor van de organisatie staat in Arnhem.

VGGM bestaat uit de sector Publieke Gezondheid en de sector Brandweer. Beide sectoren worden aangestuurd door een directeur. De derde sector, de sector Bedrijfsvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de collegiale directie.

Het bestuur wordt gevormd door alle 15 burgemeesters en 15 wethouders (met Volksgezondheid in hun portefeuille) van de gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal adviseurs waaronder de hoofdofficier van justitie, de districtschef van de politie, de coördinerend gemeentesecretaris, en de beide directeuren van VGGM. Vijf burgemeesters en twee wethouders vormen het dagelijks bestuur.

Klik hier voor het organogram van de organisatie.

De sector Publieke Gezondheid
Als DPG stuur je de gehele sector aan. De sector bestaat uit de volgende onderdelen GGD: Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg, de Regionale Ambulance Voorziening, de GHOR en Veilig Thuis. Veilig Thuis is gepositioneerd in een stichting die als zelfstandig rechtspersoon werkzaam is onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Naast DPG/directeur RAV ben je tevens directeur-bestuurder van Stichting Veilig Thuis.

De sector Publieke Gezondheid en de stichting Veilig Thuis hebben samen ongeveer 700 medewerkers. Je wordt ondersteund door vier afdelingsmanagers, een hoofd GHOR en een directieadviseur.

De functie
De DPG heeft als taak het beschermen, bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid en veiligheid in Gelderland-Midden. Als directeur ontwikkel en realiseer je de doelstellingen op deze terreinen in opdracht van het bestuur. Je richt je op het verstevigen en verder uitbouwen van de positie van de GGD, Ambulancevoorziening en Veilig Thuis in relatie tot de positie van VGGM in zijn totaliteit.

Je zorgt voor een optimale verbinding met het bestuurlijke en lokale veld zodat de organisatie kan anticiperen op de veranderingen die zich voordoen in de publieke gezondheid, de zorg en het sociaal domein.

Als gezaghebbende gesprekspartner vervul je vanuit visie een aanjagende en verbindende rol in de relevante lokale, regionale en landelijke netwerken. Je volgt innovaties op het vakgebied met professionele belangstelling en neemt verantwoordelijkheid voor een toekomstgerichte organisatie. Je bent een transparante verbinder en neemt, als eigentijds leider, de medewerkers en het management mee in de veranderende functie van publieke gezondheid en veiligheid. Je vervult tijdens crisissituaties een zichtbare, besluitvaardige en verantwoordelijke rol.

Samen met de collega-directeur verdeel je de gemeenschappelijke onderdelen van VGGM, zoals de aansturing van de sector Bedrijfsvoering (ca. 90 medewerkers) en de verantwoordelijkheden naar OR en vakorganisaties. Tevens fungeer je als waarnemer voor je collega-directeur Brandweer. Daarnaast ben je lid van de Veiligheidsdirectie van de regio.

Het profiel
Je bent een breed georiënteerde, inspirerende en politiek-bestuurlijk sensitieve leider. Je hebt het vermogen om in een spanningsvolle omgeving of bij crisissituaties de juiste keuzes te maken en richting te geven. Je kunt, met uitstekende communicatieve vaardigheden, complexe vraagstukken terugbrengen tot de essentie. Je ziet het gezamenlijke belang van VGGM en weet mensen daaraan te verbinden. Je bent energiek en doortastend en voor iedereen toegankelijk.

 • Je werkt en denkt op academisch niveau;
 • Je hebt gefunctioneerd in een eindverantwoordelijke functie van een organisatie van een dergelijke grootte;
 • Affiniteit met het vakgebied publieke gezondheid en veiligheid in een veranderende samenleving is vanzelfsprekend. Je hebt een visie ontwikkeld op de verschillende beleidsterreinen van de publieke gezondheid;
 • In een politiek-bestuurlijke complexe setting voel je je thuis. Je hebt ervaring met het samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. Je hebt oog voor gemeentelijke en regio-specifieke kenmerken;
 • Je bent een netwerker en belangenbehartiger die in staat is om op het gewenste niveau met stakeholders te communiceren. Je bent in staat een hechte relatie op te bouwen met gemeenten en andere stakeholders en brengt effectieve samenwerking tot stand;
 • Je bent voortdurend alert op (inter)nationale ontwikkelingen en mogelijkheden voor vernieuwing op het terrein van publieke gezondheid en organisatieontwikkeling.  
 • Je bent in staat om in een collegiale directie leiding te geven en bent van nature geneigd ook buiten de eigen kolom te kijken, samen te werken en integraliteit te stimuleren;
 • Bedrijfsmatig en analytisch ben je sterk, je bent besluitvaardig, resultaatgericht, ondernemend en hebt een moderne leiderschapsstijl;
 • Je hebt oog voor talent en stimuleert groei en ontwikkeling van de medewerkers. Je maakt actief gebruik van de ideeën van de medewerkers om de eigen organisatie te verbeteren en te innoveren;
 • Je bent een enthousiast leider met een frisse blik en een prettige collega.

De arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in schaal 17 CAR-UWO. De feitelijke inschaling is maximaal € 9.069,00 bruto per maand plus een beschikbaarheidsvergoeding gebaseerd op de 10/16-regeling.

Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals pensioenopbouw bij het ABP, 17,05% IKB (individueel keuzebudget, een vrij besteedbaar budget waarin o.a. het vakantiegeld en eindejaarsuitkering is verwerkt). Een vitaliteitsregeling met een ruim aanbod van vitale en gezonde activiteiten.

De procedure
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende procedure en data:

 • Eerste gespreksronde met selectie- en adviescommissie: 10 februari 2020 namiddag
 • Tweede gespreksronde met selectie- en adviescommissie: 17 februari 2020 namiddag
 • Assessment: 20 februari 2020.
 • Antecedentenonderzoek (procedures start week 8).
 • Benoeming door het Dagelijks Bestuur: week 9.  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anton Slofstra, directeur Brandweer via Mieke Bouwman, tel: 088-3555647.
Als je belangstelling hebt voor de functie solliciteer dan vóór 29 januari 2020 via onze website.

VGGM hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Meer informatie over Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is te vinden op www.vggm.nl/werkenbijvggm

Arnhem Noord
Rietgrachtstraat 74
6828 KE Arnhem
088 355 6111

Delen