Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is sinds 1 januari 2002 een complete hulpverleningsorganisatie voor:

  • Regionale Brandweer
  • Regionale Ambulancezorg
  • Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Midden
  • GHOR, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
  • GGD, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Voor gemeenten

VGGM behartigt de belangen van 15 gemeenten en hun inwoners op het gebied van veiligheid en gezondheid. In de regio Gelderland-Midden wonen ruim 670.000 inwoners.

VGGM werkt in opdracht van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Delen