Natuurbranden

Als het een langere tijd droog is in de natuur, is er meer kans op een natuurbrand. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de brand zich snel uitbreiden. Daarom besteedt de veiligheidsregio aandacht aan het voorkomen en beheersen van natuurbranden en de voorbereiding op incidenten.
De voorbereiding gebeurt bijvoorbeeld door het maken van plannen en door te oefenen. Ook worden er kaarten gemaakt met informatie over bluswater, de toegankelijkheid van gebieden en andere bijzonderheden.
Het voorkomen en beheersen van natuurbranden gebeurt bijvoorbeeld met het project ‘Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing Veluwe en Achterhoek’. Dit is een project van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden, samen met de provincie Gelderland. Het doel van dit project is om met alle partijen de natuurbrandrisico’s voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarbij staan de mensen die wonen, werken, zorg verlenen en recreëren in natuurgebieden centraal.

Tips natuurbrandveiligheid

De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Daarom is uw bijdrage in het voorkomen en beperken van een natuurbrand belangrijk. We hebben tips voor brandveilige gedrag in de natuur en zelfredzaamheid per doelgroep in pdf's gebundeld.  

Klik op uw doelgroep voor de voor u relevante tips:

Foto Paasbrand, Bron Brandweer Gelderland Midden

Delen