Team Brandonderzoek Gelderland-Midden

Leren door brandonderzoek

Welkom op de website van team brandonderzoek Gelderland-Midden. Op deze website geven wij uitleg wie we zijn en wat we doen. Daarnaast presenteren wij ook actuele casussen uit onze regio. Met als doel het leren door brandonderzoek te stimuleren. 

Wie zijn wij?

Team brandonderzoek Gelderland-Midden bestaat uit 5 personen die binnen de brandweer werken en die naast hun reguliere werkzaamheden brandonderzoek uitvoeren. Twee teamleden zijn aangesloten bij het landelijk team natuurbrandonderzoek. De brandonderzoekers werken verspreid over verschillende afdelingen zoals risicobeheersing en vakbekwaamheid, waardoor een koppeling met de verschillende vakgebieden wordt gerealiseerd. Daarnaast is brandonderzoek aangesloten bij het kenniscentrum van brandweer Gelderland-Midden. 

Wanneer doen we brandonderzoek?

Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen inzet. De uitkomsten van brandonderzoek hebben we als brandweer nodig om betere voorlichting te kunnen geven. Daarnaast levert brandonderzoek meer inzicht op in het brandverloop en in ons eigen optreden. Door brandonderzoek kunnen we trends zien en deze vertalen naar les- en leerstof zodat we als brandweer veilig en op de juiste manier kunnen optreden.

Met de beschikbare capaciteit kunnen wij niet alle branden onderzoeken. Het is daarom noodzakelijk dat we bij een brand beoordelen of deze relevant is om te onderzoeken. Ondanks dat sommige branden een duidelijke oorzaak en geen bijzonder brandverloop kan het alsnog interessant zijn om onderzoek te doen in verband met regionale en landelijke vraagstukken zoals energietransitie en stalbranden.

Het is altijd mogelijk dat een bevelvoerder of officier van dienst brandonderzoek inschakelt in overleg wordt dan beoordeeld of brandonderzoek daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Soms is de brand zo heftig geweest dat er letterlijk niets meer over is om te onderzoeken. Of zijn er andere belangen waardoor onderzoek niet direct mogelijk is.

Wil je meer weten kijk op brandonderzoek brandweer Nederland  

Wat doet het Team Brandonderzoek (TBO)

  • Onderzoek ter plaatse naar de brandoorzaak, brandverloop, de werking van brandpreventieve voorzieningen en het operationele optreden van de brandweer
  • Inwinnen van informatie bij getroffenen, hulpverleners, specialisten en omstanders
  • Rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek
  • Invoeren van informatie in de landelijke database brandonderzoek voor analyse en trends
  • Ondersteunen van landelijke onderzoeksprogramma’s, Brandveilig Leven en het lerend vermogen van de brandweer

Speerpunten

Naast de regulier onderzoeken (fatale branden, branden met slachtoffers, gezondheidszorg, GRIP1 & grote brand en natuurbrand onderzoek, heeft team brandonderzoek Gelderland-Midden in het jaarplan vastgelegd wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. De speerpunten zijn afgeleid van landelijke en regionale vraagstukken. Onze speerpunten zijn:

  • Landelijke database brandonderzoek
  • Stalbranden
  • Energietransitie
  • Utiliteitsgebouwen

Casussen

Jaaroverzicht brandonderzoeken in 2020

Brandonderzoek in cijfers

Delen