Ouderen en thuiszorg

Bij ongewijzigd overheidsbeleid is het aantal doden bij brand onder ouderen met 80% gestegen in 2030. Daarom maken wij ons zorgen over de zelfredzaamheid van ouderen bij brand. Bewust zijn van de risico's bij brand en preventieve maatregelen nemen, is voor ouderen extra belangrijk. De brandweer helpt ouderen en zorgverleners op weg naar een brandveilig leven. Brandveilig leven een kleine moeite!

aantal slachtoffers van een fatale woningbrand

Bron: De invloed van vergrijzing, deelrapport 1: de omvang van de problematiek (Brandweeracademie en Nederlandse Brandwondenstichting 2015.)

In de huidige samenleving blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen, terwijl zij door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen vaak minder zelfredzaam zijn. Het zelfstandig thuis wonen wordt door de overheid gestimuleerd door woningaanpassingen en subsidie. De thuiswonende oudere krijgt vaak hulp van mantelzorg door familie en kennissen of van de professionele thuiszorg.

Delen